Kategorije
Načrt prireditev in aktivnosti
Šolski rokovnik
Ostale povezave

.

Razred Vsebina Mesec
1.- 3. IZDELKI IZ NARAVNIH ODPADNIH MATERIALOV (celostni TD)

EKSPERIMENTALNICA

TEHNIŠKI IZDELEK

24. 11. 2020

 

februar

po dogovoru

4.

 

 

GIBANJE

IZDELKI IZ NARAVNIH ODPADNIH MATERIALOV (celostni TD)

ELEKTRIČNI KROG

OBDELAVA GRADIV

 

oktober

24. 11. 2020

 

januar/februar

april/maj

5.

 

IZDELKI IZ NARAVNIH ODPADNIH MATERIALOV (celostni TD)

KULTURNA DEDIŠČINA OBPANONSKIH POKRAJIN (šola v naravi))

VETRNA ENERGIJA (šola v naravi)

HLADILNA TORBA

24. 11. 2020

januar

januar

marec/april

6.

 

IZDELAM SI KNJIGO

IZDELKI IZ NARAVNIH ODPADNIH MATERIALOV (celostni TD)

Grad Vrbovec Nazarje

RUDNIK VELENJE

oktober

24. 11. 2020

marec/april

maj/junij

7. IZDELKI IZ NARAVNIH ODPADNIH MATERIALOV (celostni TD)

Gen energija, Jedrska energija

IZDELAM SI URO, SAFE.SI

PO STEKLARSKI POTI (Rogaška , Rogatec)

24. 11. 2020

december

februar

maj/junij

8. ŠOLSKI CENTER VELENJE

IZDELKI IZ NARAVNIH ODPADNIH MATERIALOV (celostni TD)

FIZIKALNA EKSPERIMENTALNICA, ŽIČNI MODELI

ŠOLSKI CENTER CELJE

po dogovoru

24. 11. 2020

februar

22. april 2021

9. Predstavitev poklicev ŠCC

Jedrski reaktor – Inštitut Jožef Štefan, Lego delavnice

IZDELKI IZ NARAVNIH ODPADNIH MATERIALOV (celostni TD)

ASTRONOMIJA/IZDELAVA SCENE ZA VALETO

20. 10. 2020

17. 11. 2020

24. 11. 2020

maj/junij

Osnovni podatki

OSNOVNA ŠOLA POLZELA
ŠOLSKA ULICA 3
3313 POLZELA
Telefon: 03 703 31 00
Fax: 03 572 01 35
e-pošta: tajnistvo-os.polzela1@siol.net
TRR 01373-6030675312
ID za DDV: SI33941688

Šolske dejavnosti
Povezave