Kategorije
Načrt prireditev in aktivnosti
Šolski rokovnik
Ostale povezave

TEKMOVANJA V ZNANJU

 

Za tekmovanje v znanju naj se odločijo učenci glede na sposobnosti in dosežke po predhodnem posvetu z učitelji in s starši. Svetujemo, da izbere en učenec do tri tekmovanja v znanju.

 

Področje Organizator
CANKARJEVO PRIZNANJE 2.–9. r. Mojca Cestnik
ANGLEŠČINA 8 Mojca Vidmajer
ANGLEŠČINA 9 Lučka Rančigaj
NEMŠČINA 9 Mojca Kacjan
STEFANOVO PRIZNANJE Jure Stepišnik
VEGOVO PRIZNANJE Danica Gobec
PREGLOVO PRIZNANJE Nevenka Jerin
PROTEUSOVO PRIZNANJE
GEOGRAFIJA 7, 8, 9 Irena Ramšak
ZGODOVINA 8, 9 NatašaJesenko

 

DRUGA TEKMOVANJA

 

Področje Organizator
LOGIKA Danica Gobec
EKOKVIZ Jure Stepišnik
KAJ VEŠ O PROMETU
BOBER
MALE SIVE CELICE Bogdana Korun
SLADKORNA BOLEZEN Milena Hriberšek
CICI VESELA ŠOLA Majda Pur, Angelika Urbanc
VESELA ŠOLA Kristina Jeraj, Manca Krajnc
BRALNA ZNAČKA TJA, TJN učiteljice tujega jezika
MULTIMEDIJSKA TEKMOVANJA Borut Petrič
ROBOTIKA Borut Petrič
PRVA POMOČ Staša Maganja Zupanc

 

ŠPORTNA TEKMOVANJA

 

Področje Organizator
EKIPNO ATLETSKO TEKMOVANJE (učenke in učenci 8. in 9. razreda) Nanika CviklLotti Blatnik
VAP in MAP (učenci od 6. do 9. razreda) Lotti Blatnik
VAP in MAP (učenke od 6. do 9. razreda) Nanika Cvikl
ODBOJKA – mlajše učenke (6., 7. razred), starejše učenke (8., 9. razred) Nanika Cvikl
KOŠARKA – mlajši učenci (6., 7. razred), starejši učenci (8., 9. razred) Lotti Blatnik
NOGOMET – mlajši učenci (6., 7. razred), starejši učenci (8., 9. razred) Lotti Blatnik
BOWLING (učenci in učenke 8. in 9. razreda) Nanika Cvikl
ŠOLSKI PLESNI FESTIVAL (učenci in učenke od 6. do 9. razreda) Nanika Cvikl
PLANINSKA ORIENTACIJA Irena Ramšak

 

DOSEŽKI UČENCEV NA TEKMOVANJIH V ZNANJU

V ŠOLSKEM LETU 2013/2014

 

Tekmovanja v znanju

bronasta priznanja

srebrna priznanja

zlata priznanja

VEGOVO PRIZNANJE

104

8

1

CANKARJEVO PRIZNANJE

71

8

1

STEFANOVO PRIZNAJE

24

3

PREGLOVO PRIZNANJE

8

1

PROTEUSOVO PRIZNANJE

10

2

1

ANGLEŠČINA 8

10

ANGLEŠČINA 9

8

3

ZGODOVINA

8

2

GEOGRAFIJA

7

2

LOGIKA

80

1

SLADKORNA BOLEZEN

8

1

VESELA ŠOLA

1

Skupaj

338

32

3

 

Raziskovalne naloge
Mladi zgodovinarji – 1 naloga zlato  priznanje

Mladi raziskovalci – 3 naloge2 bronasti priznanji

1 zlato priznanje

 

 

Osnovni podatki

OSNOVNA ŠOLA POLZELA
ŠOLSKA ULICA 3
3313 POLZELA
Telefon: 03 703 31 00
Fax: 03 572 01 35
e-pošta: tajnistvo-os.polzela1@siol.net
TRR 01373-6030675312
ID za DDV: SI33941688

Šolske dejavnosti
Povezave