Kategorije
Načrt prireditev in aktivnosti
Šolski rokovnik
Ostale povezave
Kontakti
(23.08.2011)

 

OSNOVNA ŠOLA POLZELA
Polzela 10, 3313 Polzela

Ravnateljica: Bernardka Sopčič (03) 703-31-00
Pomočnica ravnateljice: Simona TOMŠIČ (03) 703-31-17
Tajnica: Vodja računovodstva:Obračun položnic: Andreja TRBEŽNIK
Alenka STRAŠEK Anica PAŠČINSKIMajda DIACCI
(03) 703-31-15
(03) 703-31-12 (03) 703-31-22(03) 703-31-21
Svetovalna služba: Tatjana Kroflič (03) 703-31-14
Faks: (03) 572-01-35
Spletna stran: http://www.osnovna-sola-polzela.com
Elektronski naslov: tajnistvo-os.polzela1@siol.net
Transakcijski račun: 01373-6030675312
ID št. za DDV: SI33941688
Podružnična šola Andraž: Andraž nad Polzelo 64, 3313 Polzela
tel: (03) 572- 02-73
e-pošta: andraz1@siol.net
vodja enote: Olga PALIR
OE Vrtec POLZELA Polzela 131/a, 3313 Polzela
tel: (03) 572-20-18
organizacijski vodja: Sabina POSEDEL
pedagoški vodja: Vesna VERDEV
Osnovni podatki

OSNOVNA ŠOLA POLZELA
ŠOLSKA ULICA 3
3313 POLZELA
Telefon: 03 703 31 00
Fax: 03 572 01 35
e-pošta: tajnistvo-os.polzela1@siol.net
TRR 01373-6030675312
ID za DDV: SI33941688

Šolske dejavnosti
Povezave