Kategorije
Načrt prireditev in aktivnosti
Šolski rokovnik
Ostale povezave
Slika_19

Generacija učencev 2005-2014 z razredničarkami in vodstvom šole (foto Luka Rojnik).

Kam me vodiš, pot? so devetošolci naslovili valeto, ki so jo pripravili v petek, 13. junija, ob zaključku šolanja na OŠ Polzela. 68 letošnjih devetošolcev je pripravilo kulturno-plesni program, v katerem so pokazali svojo pot odraščanja in spreminjanja skozi devet let šolanja.

Na valeti so učenci prejeli zaključna spričevala, poleg tega pa vsako leto ob koncu devetega razreda na Osnovni šoli Polzela podelimo zlata, srebrna in bronasta priznanja šole ter razglasimo najučenko oz. učenca. Učenci pripravijo vloge z dokazili o dosežkih na različnih področjih. Pri tem upoštevamo Pravilnik za pohvale, priznanja in nagrade Osnovne šole Polzela. Komisija je po skrbnem pregledu vseh prispelih vlog predlagala 16 bronastih, 5 srebrnih in 6 zlatih priznanj. Predlog komisije je potrdil tudi učiteljski zbor. Najuspešnejši devetošolci in devetošolke Vita Gradič, Maša Krajnc, Karin Pungartnik, Jan Mogu, Urban Plaskan in Veronika Zupan, ki so prejeli zlato priznanje, so vpisani tudi v zlato knjigo šole. Za najučenko šole je bila izbrana Veronika Zupan.

 Mojca Cestnik

Osnovni podatki

OSNOVNA ŠOLA POLZELA
ŠOLSKA ULICA 3
3313 POLZELA
Telefon: 03 703 31 00
Fax: 03 572 01 35
e-pošta: tajnistvo-os.polzela1@siol.net
TRR 01373-6030675312
ID za DDV: SI33941688

Šolske dejavnosti
Povezave