Kategorije
Načrt prireditev in aktivnosti
Šolski rokovnik
Ostale povezave
Viri informacij
(09.12.2009)


VIRI INFORMACIJ

V zbirki naše knjižnice je več kot 30.000 enot računalniško obdelanega knjižničnega gradiva, ki ga je trenutno mogoče pregledovati samo v lokalnem računalniškem katalogu knjižnice. Obsega:

•    knjige (leposlovje in strokovna literatura),
•    serijske publikacije (več kot 100 naslovov),
•    referenčno gradivo (atlasi, enciklopedije, slovarji),
•    domoznansko gradivo,
•    video kasete,
•    DVD enote,
•    zvočne kasete,
•    CD plošče,
•    računalniške datoteke,
•    projicirno gradivo,
•    kartografsko gradivo,
•    muzikalije,
•    učila in igrače.

Gradivo za učitelje je postavljeno ločeno.

Vse gradivo v knjižnici je v prostem pristopu in urejeno po UDK sistemu (strokovne knjige) oz. starostnih stopnjah (leposlovne knjige).

Rok izposoje je za knjige 14 dni, časopise, revije in drugo čitalniško gradivo si je moč sposoditi v petek in vrniti v ponedeljek. Neknjižno gradivo uporabljamo načeloma samo v knjižnici in pri pouku.

Leposlovne knjige (zgodbe, pesmi, romani, pravljice, dramska dela) so v knjižnici postavljene po naslednjih starostnih stopnjah:

Leposlovje je ločeno tudi glede na zvrst: poezija, dramatika, proza.
Glej tudi tloris knjižnice.

Strokovne knjige so na primer enciklopedije, slovarji, leksikoni, priročniki, knjige o živalih, o oblačilih, o rastlinah, o okolju, o zdravilnih zeliščih, o državah, o zgodovini, o denarju in še in še. V knjižnici jih najdemo na posebnih policah (strokovne knjige), razdeljene so po sistemu števil, ki mu pravimo UDK klasifikacija. Glej tudi tloris knjižnice.

Serijske publikacije (časniki, časopisi, revije) lahko člani knjižnice prebirate v čitalnici, lahko pa si jih izposodite v petek in jih vrnete v ponedeljek oz. si jih izposodite za krajši čas, če želite iz njih fotokopirati članke.

Trenutno naročene serijske publikacije (po abecedi naslovov):

Domoznansko gradivo predstavljajo publikacije, ki nastajajo na naši šoli oz. predstavljajo naše delo, shranjujemo pa tudi vse gradivo, ki je povezano s krajem oz. z občino Polzela in z njenimi prebivalci.

Domoznanska zbirka obsega:
•    raziskovalne naloge, ki že več kot dvajset let nastajajo na naši šoli,
•    knjige naših učencev,
•    šolsko glasilo Glas mladih,
•    šolske publikacije,
•    bibliografijo del naših učiteljev in strokovnih delavcev,
•    članke o naši šoli,
•    videoposnetke naših prireditev in projektov,
•    fotografsko gradivo,
•    vabila, drobni tiski ipd. …

Osnovni podatki

OSNOVNA ŠOLA POLZELA
ŠOLSKA ULICA 3
3313 POLZELA
Telefon: 03 703 31 00
Fax: 03 572 01 35
e-pošta: tajnistvo-os.polzela1@siol.net
TRR 01373-6030675312
ID za DDV: SI33941688

Šolske dejavnosti
Povezave