Kategorije
Načrt prireditev in aktivnosti
Šolski rokovnik
Ostale povezave

Spoštovani starši, dragi učenci!

Prevoznik nas je obvestil, da od 10. 5. 2022  stopi v veljavo redni urnik voženj – vozni red, ki je bil določen od 1. 9. 2021 za šolsko leto 2021/2022.

Z ukinitvijo zapore Povdin – Dobrič je tako cesta zopet prevozna za avtobus, učenci v tem delu za prevoz v šolo in iz šole uporabljajo avtobus in ne več kombi oz. mini bus.

Priloge:

Osnovni podatki

OSNOVNA ŠOLA POLZELA
ŠOLSKA ULICA 3
3313 POLZELA
Telefon: 03 703 31 00
Fax: 03 572 01 35
e-pošta: tajnistvo-os.polzela1@siol.net
TRR 01373-6030675312
ID za DDV: SI33941688

Šolske dejavnosti
Povezave