Kategorije
Načrt prireditev in aktivnosti
Šolski rokovnik
Ostale povezave

Devetošolci, ki se nameravate vpisati v program, za katerega je potrebno posredovati dokazila o športnih dosežkih ali opraviti preizkus nadarjenosti, morate obrazce na srednje šole poslati do 5. marca 2018 (torej pred vpisom!). Športne dosežke je potrebno dokazati za program športne gimnazije, preizkus nadarjenosti pa je potrebno opraviti za programe: zobotehnik, fotografski tehnik, tehnik oblikovanja, umetniška gimnazija – likovna smer, umetniška gimnazija – glasbena smer, umetniška gimnazija – plesna smer. Obrazci so dostopni na spletni strani ministrstva.

Osnovni podatki

OSNOVNA ŠOLA POLZELA
ŠOLSKA ULICA 3
3313 POLZELA
Telefon: 03 703 31 00
Fax: 03 572 01 35
e-pošta: tajnistvo-os.polzela1@siol.net
TRR 01373-6030675312
ID za DDV: SI33941688

Šolske dejavnosti
Povezave