Kategorije
Načrt prireditev in aktivnosti
Šolski rokovnik
Ostale povezave

.

ZOBOZDRAVSTVENA VZGOJA

Program zobozdravstvene vzgoje izvajajo Adelina Ahmetaj Cafleshi, Jana Vadlan, Tamara Lukman (diplomirane medicinske sestre), in ostali izvajalci iz Centra za krepitev zdravja Žalec, v sodelovanju z odgovornim zobozdravnikom za njegovo področje.

 

VZGOJA ZA ZDRAVJE

Naloga odraslih je, da znamo otroke in mladostnike spodbujati s ciljem: biti odgovoren zase in za svoja dejanja.

S programom vzgoje za zdravje uspešno sodelujemo, se dopolnjujemo in sledimo ciljem Svetovne zdravstvene organizacije (SZO: Zdravje za vse v 21. stoletju) z dogovorjenim programom.

Teme, o katerih bodo spregovorili z učenci:

 

Razred Teme
1. razred •    ZDRAVE NAVADE
2. razred •    OSEBNA HIGIENA
3. razred •    PREPREČUJMO POŠKODBE
4. razred •    ZDRAVA PREHRANA
5. razred •    SLADKE PIJAČE, ENERGIJSKE PIJAČE
6. razred •    ODRAŠČANJE

•    ALKOHOL IN DROGE

7. razred •    SPODBUJAJMO NEKAJENJE

•    SAMOPODOBA

8. razred •    MLADOSTNIK IN SPOLNOST

•    TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA

9. razred •    VZGOJA ZA VARNO IN ODGOVORNO SPOLNO ŽIVLJENJE

•    ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG

 

Koordinatorji za zdravstveno vzgojo se vključujejo tudi v dneve dejavnosti, šolski parlament in vzgojni projekt šole.

Pripravili bomo tudi preventivna predavanja in delavnice na teme: Dobra drža, zdrava hrbtenica ter Pasti digitalne dobe.

Osnovni podatki

OSNOVNA ŠOLA POLZELA
ŠOLSKA ULICA 3
3313 POLZELA
Telefon: 03 703 31 00
Fax: 03 572 01 35
e-pošta: tajnistvo-os.polzela1@siol.net
TRR 01373-6030675312
ID za DDV: SI33941688

Šolske dejavnosti
Povezave