Kategorije
Načrt prireditev in aktivnosti
Šolski rokovnik
Ostale povezave
Knjižnica je …
(09.12.2009)
Knjižnica je zakladnica,
katere vrata so vedno odprta
vsem, ki so željni znanja.

 

&        Članstvo in izkaznica

 

Vsi učenci in delavci šole so člani šolske knjižnice. Izjemoma so lahko člani knjižnice tudi drugi.
Članarine ni.

Ob vpisu prejmejo uporabniki knjižnice knjižnično izkaznico, s katero si lahko brezplačno izposojajo knjižnično gradivo.

 

 

 

&        Čas odprtosti

 

Knjižnica je za izposojo gradiva odprta vsak delovnik po šolskem koledarju od 7.15 do 8.15 in od 11.50 do 14. ure. Čitalnica je odprta vsak dan od 7.00 do 14. ure, razen kadar poteka v knjižnici pouk ali druge dejavnosti.

 

 

 

&        Izposoja knjižničnega gradiva, izposojevalni roki

 

Uporabniki knjižnice si lahko izposojajo knjige na dom ali v čitalnici.

 

Izposojevalni roki:

 

Knjige (strokovne in leposlovne)                          14 dni

Vsako knjigo je možno po poteku izposojevalnega roka podaljšati še za 14 dni ali več, če ni rezervirana za drugega uporabnika.

 

Neknjižno gradivo (avdio- in videokasete, zgoščenke, multimedijske zgoščenke, igrače) je  namenjeno za uporabo pri pouku, zato si ga je načeloma možno izposoditi samo v čitalnici.

 

Čitalniško gradivo (leksikoni, slovarji, priročniki, enciklopedije, atlasi) in serijske publikacije (časniki, časopisi) si lahko uporabniki izposodijo v petek in ga vrnejo v ponedeljek, lahko si ga izposodijo tudi za krajši čas, če želijo iz njega fotokopirati.

 

Možne so rezervacije gradiva.

 

Medknjižnična izposoja je možna z vsemi vrstami knjižnic v Sloveniji. Stroške medknjižnične izposoje poravna uporabnik.

 

Učenci in učitelji si lahko gradivo izposojajo tudi med počitnicami. Učenci 9. razredov morajo vrniti izposojeno gradivo do 15. junija.

 

Nerednim uporabnikom se lahko izposoja odreče, dokler ne poravnajo svojih obveznosti.

 

 

&        Odnos do knjižničnega gradiva

 

S knjižničnim gradivom uporabniki skrbno ravnajo. Poškodovano ali izgubljeno knjižnično gradivo nadomesti uporabnik z novim ali s po vsebini enakovrednim gradivom v dogovoru s knjižničarjem /-ko.

 

&        Obnašanje v prostorih knjižnice

 

V knjižnici veljajo naslednja pravila:

 

Česa v knjižnici ne počnem?

 • NE JEM IN NE PIJEM.
 • SE NE LOVIM IN SKRIVAM.
 • NE VPIJEM.
 • NE TEKAM PO KNJIŽNICI.
 • NE HODIM PO SEDEŽIH.
 • NE PREKLINJAM.
 • SE NE PRETEPAM.
 • NE TRGAM IN UNIČUJEM KNJIG.
 • SE NE NORČUJEM IZ MLAJŠIH.
 • NE UPORABLJAM MOBILNEGA TELEFONA.

 

S takšnim početjem motim druge, zato me knjižničar/-ka prvič opozori, pri drugem opozorilu moram za tisti dan zapustiti knjižnico.


Kaj pa v knjižnici lahko počnem?

 

 • BEREM KNJIGE IN REVIJE.
 • PIŠEM REFERATE, SEMINARSKE NALOGE.
 • NAJDEM SVOJ MIR.
 • SE UČIM.
 • PIŠEM DOMAČO NALOGO.
 • SE POGOVARJAM S PRIJATELJI, VENDAR NE PREVEČ NAGLAS.
 • REŠUJEM KNJIŽNE UGANKE.
 • BOGATIM SVOJ BESEDNI ZAKLAD.
 • UPORABLJAM RAČUNALNIK.
 • POMAGAM MLAJŠIM UČENCEM.

Vse našteto čim večkrat ponavljam.

&        Uporaba računalnikov in tiskalnikov

 

Učenci lahko uporabljajo računalnike za iskanje gradiva po računalniškem katalogu šolske knjižnice, za pregledovanje multimedijskih zgoščenk, ki so na voljo v knjižnici, za pisanje in oblikovanje besedil ter za iskanje informacij prek interneta. V knjižnici lahko učenci in učitelji uporabljajo tudi skener in tiskalnik.

 

Pri uporabi računalnikov imajo prednost učenci, ki potrebujejo informacije za šolsko delo.

 

En računalnik lahko hkrati uporabljata največ dva učenca.

 

Zaradi velikega zanimanja je uporaba računalnikov omejena na 15 minut. Kadar so računalniki prosti, lahko učenci uporabljajo računalnik tudi dalj časa.

 

Prepovedana je uporaba IRC-a, igric, obiskovanje spornih strani na internetu (teroristična aktivnost, pornografija ipd.), vnašanje osebnih podatkov (ime, priimek, številke kreditnih kartic), nakupovanje.

 

Pri računalnikih ni dovoljeno:

–          brisanje nameščenih programov,

–          nameščanje programov,

–          uničevanje kateregakoli dela pripadajoče strojne opreme.

 

 

V skladu s 4. členom pravil vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Polzela je knjižnični red 10. 9. 2004 sprejela ravnateljica Valerija Pukl, univ. dipl. ped.

 

Osnovni podatki

OSNOVNA ŠOLA POLZELA
ŠOLSKA ULICA 3
3313 POLZELA
Telefon: 03 703 31 00
Fax: 03 572 01 35
e-pošta: tajnistvo-os.polzela1@siol.net
TRR 01373-6030675312
ID za DDV: SI33941688

Šolske dejavnosti
Povezave