Kategorije
Načrt prireditev in aktivnosti
Šolski rokovnik
Ostale povezave

Nočem biti ekološki pujs

 

Ekoakcijski načrt projekta »Ekošola kot način življenja« za šolsko leto 2015/16

Koordinatorji projekta: Andreja Špajzer, Jure Stepišnik, Barbara Hudoklin

 

NAŠA VIZIJA EKOŠOLE

Skupaj se trudimo skrbeti za trajnostni razvoj in spodbujanje k ustreznemu načinu ohranjanja narave. Spodbujamo pouk na našem ekovrtu in uporabo čutne poti na njem. Ves čas se bomo z različnimi oblikami (mediacija, svetovalni pogovori …) trudili za ustrezne eko medsebojne odnose. Ugotavljali bomo energetske prihranke in sproti spremljali, kako uspešni smo pri varčevanju z energijo, vodo …

V tem šolskem letu bodo naše aktivnosti usmerjene v spodbujanje zbiranja starih aparatov z akcijo Ni debate – v Gorenje Surovino dajte stare aparate (zbiranje odpadne električne in elektronske opreme). Sodelovali bomo na tekmovanju Ekokviz s temo Biotska raznovrstnost, hrana, odpadki. Tudi v letošnjem šolskem letu bomo v mesecu novembru izvedli tradicionalni slovenski zajtrk in učence opozorili na pomen zajtrka v njihovem vsakdanjiku. Vključeni smo v shemo šolskega sadja in zelenjave s poudarkom na kakovostni hrani iz lokalnega okolja in spodbujanju uživanja zelenjave in sadja.

V jesenskem in pomladanskem času bomo organizirali zbiralni akciji odpadnega papirja, pri tem pa učence opozarjali na pomen recikliranja le-tega in s tem povezanega varovanja okolja.

Skozi vse leto bomo v sodelovanju s podjetjem Bitea d.o.o. iz Dramelj zbirali odpadne tonerje, kartuše in trakove v povezavi. Zbirali pa bomo tudi zamaške.

Kot vsa leta doslej bomo tudi v tem letu opozarjali na ločeno zbiranje odpadkov in spodbujali k pitju vode iz sanitarnih armatur.

 

JAZ,  TI,  MI ZA SLOVENIJO 2015/16

V šolskem letu 2015/2016 poteka vseslovenski okoljsko-humanitarni projekt Jaz, ti mi za Slovenijo – stara plastenka za nov inkubator.

V okviru tega projekta  poteka:

         Zbiranje odpadnih plastenk PET za nakup inkubatorja v Porodnišnici Kranj.

         Ustvarjanje in raziskovanje, kako iz slovenske odpadne plastenke PET nastane nova, reciklirana plastenka PET.

 

MINUTA ZA ZDRAVJE

Na naši šoli se zavedamo, da je pomen gibanja zelo pomemben za celostni razvoj otroka. Pomembno, je da ima otrok spodbudno okolje in čim več priložnosti za gibanje. Gibanje pomeni dejavnost, ki prinaša zdravje, zabavo, sprostitev in dobro počutje. Ravno zaradi tega že nekaj let za učence od prvega do devetega razreda izvajamo minuto za zdravje. Ob glasbeni spremljavi in skupinskih navodilih naše športne pedagoginje smo športno aktivni. V razredih posamezni predstavnik vodi minuto gibanja. V  času vadbe prezračimo učilnico, se nadihamo svežega zraka in razmigamo naše telo.

Osnovni podatki

OSNOVNA ŠOLA POLZELA
ŠOLSKA ULICA 3
3313 POLZELA
Telefon: 03 703 31 00
Fax: 03 572 01 35
e-pošta: tajnistvo-os.polzela1@siol.net
TRR 01373-6030675312
ID za DDV: SI33941688

Šolske dejavnosti
Povezave