Kategorije
Načrt prireditev in aktivnosti
Šolski rokovnik
Ostale povezave

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je izdalo podrobnejša navodila o šolskem koledarju za osnovne šole v šolskem letu 2021/22. Sestavljena so iz dveh delov. S klikom na spodnji povezavi si jih lahko ogledate na strani MIZS:

1. del

2. del

S poukom začnemo  v četrtek, 1. 9. 2022. Za učence devetih razredov je zadnji dan pouka 15. 6. 2023, za učence ostalih razredov pa se pouk konča 23. 6. 2023.

OBDOBJE TRAJANJE KONFERENCE
prvo od 1. septembra

do 27. januarja

24. 1. 2023 (1. do 5. razred)

20. 1. 2023 (6. do 9. razred)

drugo od 6. februarja

do 15. junija

oz. 23. junija

9. 6. 2023 (9. razred)

16. 6. 2023 (1. do 4. razred)

20. 6. 2023 (5. do 8. razred)

.

POČITNICE

 

JESENSKE od 31. oktobra do 4. novembra 2022
NOVOLETNE od 26. decembra 2022 do 2. januarja 2023
ZIMSKE od 30. januarja do 3. februarja 2023
PRVOMAJSKE od 27. aprila do 2. maja 2023

 

DNEVI, KI JIH NADOMESTIMO

 

  • 9. 2022 (delovna sobota) nadomestimo 26. 4. 2023

 

IZPITNI ROKI ZA PREDMETNE IN POPRAVNE IZPITE

 

od 16. 6. do vključno 29. 6. 2023 1. rok učenci 9. razreda
od 26. 6. do vključno 7. 7. 2023 1. rok učenci od 1. do 8. razreda
od 18. 8. do vključno 31. 8. 2023 2. rok učenci od 1. do 9. razreda

 

ROKI ZA OCENJEVANJA ZNANJA UČENCEV, KI SE IZOBRAŽUJEJO NA DOMU

 

od 3. 5. do vključno 15. 6.  2023 1. rok učenci 9. razreda
od 3. 5.  do vključno 23. 6. 2023 1. rok učenci od 1. do 8. razreda
od 18. 8.  do vključno 31. 8. 2023 2. rok učenci od 1. do 9. razreda

 

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA

 

 

1. TRILETJE

 

2. TRILETJE

 

3. TRILETJE

 

Na podlagi Sveta staršev in po sklepu Sveta zavoda vsako leto izvedemo interne preizkuse znanja v 3. razredu, in sicer prostovoljno. V lanskem šolskem letu smo jih kot vzorčna šola izpeljali poskusno v organizaciji Državnega izpitnega centra.  Tudi tokrat bomo pristopili k projektu, v kolikor bo ta izpeljan. NPZ obvezno

SLJ, MAT, TJA

NPZ – obvezno

SLJ, MAT,

TJA

 

1. 9. 2022

četrtek

Objava sklepa o izboru predmetov in določitvi tretjega predmeta, iz katerega se bo na posamezni osnovni šoli preverjalo znanje učencev 9. razreda z NPZ.
30. 11. 2022

sreda

 Zadnji rok za prijavo/posredovanje podatkov učencev 6. in 9. razreda
4. 5. 2023

četrtek

NPZ iz slovenščine za 6. in 9. razred
8. 5. 2023

ponedeljek

NPZ iz matematike za 6. in 9. razred
10. 5. 2023

sreda

NPZ iz tretjega predmeta za 9. razred

NPZ iz angleščine za 6. razred

31. 5. 2023

sreda

Seznanitev učencev z dosežki v 9. razredu
31. 5.2. 6. 2023

sredapetek

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne preizkuse NPZ v 9. razredu
2. 6. 2023

petek

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. razredu na RIC
6. 6. 2023

torek

Seznanitev učencev z dosežki v 6. razredu
6.8. 6. 2023

torekčetrtek

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 6. razredu
8. 6. 2023

četrtek

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. razredu na RIC
12. 6. 2023

ponedeljek

RIC posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah)  učencev 9. razredu.
15. 6. 2023

četrtek

Razdelitev obvestil o dosežku za učence 9. razredov
16. 6. 2023

petek

RIC posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah)  učencev 6. razredu
23. 6. 2023

petek

Razdelitev obvestil o dosežku za učence 6. razredov

 

 

Osnovni podatki

OSNOVNA ŠOLA POLZELA
ŠOLSKA ULICA 3
3313 POLZELA
Telefon: 03 703 31 00
Fax: 03 572 01 35
e-pošta: tajnistvo-os.polzela1@siol.net
TRR 01373-6030675312
ID za DDV: SI33941688

Šolske dejavnosti
Povezave