Kategorije
Načrt prireditev in aktivnosti
Šolski rokovnik
Ostale povezave

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je izdalo podrobnejša navodila o šolskem koledarju za osnovne šole v šolskem letu 2021/22. Sestavljena so iz dveh delov. S klikom na spodnji povezavi si jih lahko ogledate na strani MIZS:

1. del

2. del

S poukom začnemo v petek, 1. 9. 2023. Za učence devetih razredov je zadnji dan pouka 14.6.2024 za učence ostalih razredov pa se pouk konča 24. 6. 2024.

OBDOBJE TRAJANJE KONFERENCE
prvo od 1. septembra

do 31. januarja

26. 1. 2024 (1. do 5. razred)

29. 1. 2024 (6. do 9. razred)

drugo od 1. februarja

do 14. junija

oz. 24. junija

10. 6. 2024 (9. razred)

18. 6. 2024 (1. do 4. razred)

19. 6. 2024 (5. do 8. razred)

 

.

POČITNICE

JESENSKE od 30. oktobra do 3. novembra 2023
NOVOLETNE od 25. decembra 2023 do 2. januarja 2024
ZIMSKE od 26. februarja do 1. marca 2024
PRVOMAJSKE od 27. aprila do 2. maja 2024

 

IZPITNI ROKI ZA PREDMETNE IN POPRAVNE IZPITE

od 17. 6. do vključno 1. 7. 2024 1. rok učenci 9. razreda
od 26. 6. do vključno 9. 7. 2024 1. rok učenci od 1. do 8. razreda
od 19. 8. do vključno 30. 8. 2024 2. rok učenci od 1. do 9. razreda

 

ROKI ZA OCENJEVANJA ZNANJA UČENCEV, KI SE IZOBRAŽUJEJO NA DOMU

od 3. 5. do vključno 14. 6. 2024 1. rok učenci 9. razreda
od 3. 5. do vključno 24. 6. 2024 1. rok učenci od 1. do 8. razreda
od 19. 8. do vključno 30. 8. 2024 2. rok učenci od 1. do 9. razreda

 

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA

 

1. TRILETJE

 

2. TRILETJE

 

3. TRILETJE

Na podlagi Sveta staršev in po sklepu Sveta zavoda vsako leto izvedemo interne preizkuse znanja v 3. razredu, in sicer prostovoljno. V lanskem šolskem letu smo jih kot vzorčna šola izpeljali poskusno v organizaciji Državnega izpitnega centra. Tudi tokrat bomo pristopili k projektu, v kolikor bo ta izpeljan. NPZ obvezno SLJ, MAT, TJA NPZ – obvezno SLJ, MAT,

tretji predmet bo določen po

1. 9. 2023

1. 9. 2023

petek

Objava sklepa o izboru predmetov in določitvi tretjega predmeta, iz katerega se bo na posamezni osnovni šoli preverjalo znanje učencev 9. razreda z NPZ.
30. 11. 2023

četrtek

Zadnji rok za prijavo/posredovanje podatkov učencev 6. in 9. razreda
7. 5. 2024

torek

NPZ iz slovenščine za 6. in 9. razred
9. 5. 2024

četrtek

NPZ iz matematike za 6. in 9. razred
13. 5. 2024

ponedeljek

NPZ iz tretjega predmeta za 9. razred NPZ iz angleščine za 6. razred
3. 6. 2024

ponedeljek

Seznanitev učencev z dosežki v 9. razredu
3. 6. 5. 6. 2024

ponedeljek -sreda

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne preizkuse NPZ v 9. razredu
do 5. 6. 2024

sreda

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. razredu na RIC
7. 6. 2024

ponedeljek

Seznanitev učencev z dosežki v 6. razredu
7.11. 6. 2024

ponedeljek, torek

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 6. razredu
do 11. 6. 2024

torek

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. razredu na RIC
11. 6. 2024

torek

RIC posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) učencev 9. razredu.
14. 6. 2024

petek

Razdelitev obvestil o dosežku za učence 9. razredov
19. 6. 2024

sreda

RIC posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) učencev 6. razredu
24. 6. 2024

ponedeljek

Razdelitev obvestil o dosežku za učence 6. razredov

 

Osnovni podatki

OSNOVNA ŠOLA POLZELA
ŠOLSKA ULICA 3
3313 POLZELA
Telefon: 03 703 31 00
Fax: 03 572 01 35
e-pošta: tajnistvo-os.polzela1@siol.net
TRR 01373-6030675312
ID za DDV: SI33941688

Šolske dejavnosti
Povezave