Kategorije
Načrt prireditev in aktivnosti
Šolski rokovnik
Ostale povezave

 

Šolska shema (v nadaljevanju: ŠSH) je ukrep skupne kmetijske politike EU v sektorju sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov. Namen tega ukrepa je ustaviti trend zmanjševanja porabe sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov in hkrati omejiti naraščanje pojava prekomerne telesne teže in debelosti pri otrocih. Slednja namreč povečuje tveganje za nastanek številnih bolezni sodobnega časa (sladkorna bolezen tipa 2, srčno-žilne bolezni, rak, osteoporoza, itd).

Evropska komisija je po obsežni študiji ugotovila, da je ŠSH eden od ukrepov, ki bi lahko dolgoročno pripomogel k izboljšanju trenutnega stanja. V ta namen je Evropska unija Državam članicam namenila določeno finančno pomoč za brezplačno razdeljevanje sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov učencem. Financira tudi Republika Slovenija.

Naša šola v tem projektu sodeluje že od leta 2010. Učencem želimo čim večkrat ponuditi sadje in zelenjavo ter mleko in mlečne izdelke ter jih tudi na ta način seznanjati o pomenu sadja, zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov za zdravje. Naša želja je, da se čim bolj povežemo z lokalnimi pridelovalci sadja in zelenjave ter z lokalnimi mlekarnami. V šoli bomo sadje in zelenjavo delili vsak teden pri šolski malici. Šolsko mleko in dovoljene mlečne izdelke pa vsak drugi teden.

Na voljo je spletna stran o Shemi šolskega sadja http://www.shemasolskegasadja.si. Namenjena je obveščanju javnosti o EU Shemi šolskega sadja. Uporabna je za šole, otroke, starše ter dobavitelje sadja in zelenjave ter lokalne mlekarne.

Za tiste starše, učence in učitelje, ki bi o zdravi prehrani radi vedeli kaj več, je Evropska komisija pripravila spletno stran http://ec.europa.eu/agriculture/tasty-bunch , na kateri na zanimiv način ponuja mnogo informacij o zdravi prehrani in zdravem načinu življenja nasploh (kvizi, lov za skritim zakladom, stripi, nasveti za starše …). Spletna stran je tudi v slovenščini.

Sadje in zelenjava spadata med nepogrešljivi del uravnotežene prehrane, ki imata biološko zelo visoko vrednost. Bogata sta z vlakninami, vitamini, minerali, antioksidanti in številnimi drugimi rastlinskimi snovmi. Obdobji otroštva in mladostništva sta zaznamovani s hitro rastjo organizma in umskim razvojem, zato se v telesu pojavlja večja potreba po vitaminih in mineralih, zato je pogosta in zadostna količina uživanja sadja in zelenjave še posebej potrebna. V skupini otrok in mladostnikov razpoložljivi rezultati raziskav kažejo, da omenjeni skupini uživata manj zelenjave kot je priporočeno, medtem ko je uživanje sadja bolj priljubljeno. S starostjo uživanje zelenjave upada, dekleta je uživajo več kot fantje (Jeriček Klanšček in drugi, 2012).

Učenci se v šoli lahko na nevsiljiv način spoznavajo z različnimi vrstami zelenjave. Možnosti za delo v šoli so raznolike: otroci lahko ustvarijo okenski vrt v lončkih oz. pravi zelenjavni vrt na eko vrtu šole, izvedejo naravoslovni dan na temo zelenjavnih jedi ali dneve zelenjavnih jedi. Vključujejo se lahko v proces priprave zelenjavnih jedi.

Učenci naj spoznavajo nove okuse in oblike uživanja zelenjave, ki so za njim privlačne, npr. sadno- zelenjavne sokove, kalčke, privlačno narezano surovo zelenjavo, zelenjavo kot dodatek jedem, ki so sicer priljubljene med otroci – npr. zelenjava v sendviču, zelenjavna nabodala ipd. Vse to bomo vključevali v šolsko prehrano. V šolsko delo bomo vključevali principe učenja z opazovanjem in aktivnega učenja (praktična opravila, kjer lahko sodelujejo otroci npr. urejanje šolskega vrta, priprava hrane), na kreativne načine.

Delo s starši je ključnega pomena, saj se prehranske navade v največji meri oblikujejo znotraj družine.

Osnovni podatki

OSNOVNA ŠOLA POLZELA
ŠOLSKA ULICA 3
3313 POLZELA
Telefon: 03 703 31 00
Fax: 03 572 01 35
e-pošta: tajnistvo-os.polzela1@siol.net
TRR 01373-6030675312
ID za DDV: SI33941688

Šolske dejavnosti
Povezave