Kategorije
Načrt prireditev in aktivnosti
Šolski rokovnik
Ostale povezave
 

 

PREDMET

RAZRED
1. 2. 3.
T L T L T L
Slovenščina 6 210 7 245 7 245
Matematika 4 140 4 140 5 175
Angleščina     2 70 2 70
Likovna umetnost 2 70 2 70 2 70
Glasbena umetnost 2 70 2 70 2 70
Spoznavanje okolja 3 105 3 105 3 105
Šport 3 105 3 105 3 105
Število predmetov 6 7 7
Število ur tedensko 20 23 24
Število tednov pouka 35 35 35
Kulturni dnevi 4 dni 4 dni 4 dni
Naravoslovni dnevi 3 dni 3 dni 3 dni
Športni dnevi 5 dni 5 dni 5 dni
Tehniški dnevi 3 dni 3 dni 3 dni
Št. tednov dejavnosti 3 3 3
Razširjeni program
Neobvezni izbirni predmeti
Prvi tuji jezik 2 (70)    
Individualna in skupinska pomoč učencem z učnimi težavami  

0,5

 

0,5

 

0,5

Dopolnilni in dodatni pouk 1 (35) 1 (35) 1 (35)
Interesne dejavnosti 2 (70) 2 (70) 2 (70)

 

Osnovni podatki

OSNOVNA ŠOLA POLZELA
ŠOLSKA ULICA 3
3313 POLZELA
Telefon: 03 703 31 00
Fax: 03 572 01 35
e-pošta: tajnistvo-os.polzela1@siol.net
TRR 01373-6030675312
ID za DDV: SI33941688

Šolske dejavnosti
Povezave