Kategorije
Načrt prireditev in aktivnosti
Šolski rokovnik
Ostale povezave

.

Razredničarka  Razred  Govorilne ure 
BARBARA HUDOKLIN  1. A  A in B, torek 12.0512.50 
DRAGICA VIDMAR/ 

PETRA VEŠLIGAJ  

1. A II. strok. del.  A in B, četrtek, 10.15 – 11.00 

A in B, sreda, 11.05-11.55 

MATEJA AUBREHT  1. B  A in B, petek, 12.05-12.50 
MAJDA PUR/  

PETRA VEŠLIGAJ 

1. B II. strok. del.  A in B, petek, 8.209.05 

A in B, sreda, 11.05-11.55 

MOJCA RODIČ  2. A   A ponedeljek 11.05-11.50, B, sreda, 11.05-11.50 
TATJANA TURKUŠ   2. B  A  in B, četrtek, 8.209.05 
NATAŠA ŠTOR  2. C  A  torek 8.20 – 9.05 in B sreda, 10.1511.00 
PATRICIA SOVIČ  3. A  A petek 10.1511.00 in B sreda, 8.20 – 9.05 
MOJCA KRALJ  3. B  A ponedeljek 11.05-11.50, B sreda 10.15-11.00 
VERA BOMBEK  3. C  A ponedeljek 12.05-12.50 in B, petek, 8.209.05 
ROMANA RAK/NIVES GRAH  4. A  A petek, 11.0511.50, B ponedeljek, 12.0512.50 
NATAŠA HERODEŽ KRANJEC  4. B  A petek, 8.209.05, B ponedeljek, 8.209.05 
MATEJA ŠKAFER   5. A  A in B ponedeljek, 10.15-11.00 
STAŠA MAGANJA ZUPANC  5. B  A četrtek, 10.1511.00, B četrtek, 9.25-10.10 
URŠKA LUKAN  5. C  A torek, 8.209.05, B sreda, 11.0511.50 
LUČKA RANČIGAJ/ 

PETRA DIVJAK 

6. a, TJA 

sorazrednik, specialna pedagoginja         

A četrtek, 11.05-11.50, B četrtek, 9.25-10.10 

po dogovoru 

DOROTEJA SMEJ SKUTNIK/ 

JANEZ SREBOT 

6. b, NAR, BIO, KEM, inkluzivna pedagoginja 

sorazrednik, ŠPO 

A in B četrtek, 8.20-9.05 

A in B, četrtek 8.20 – 9.05 

KARMEN ZUPANC/ 

KATJA ČEH 

 6. c, SLJ, ŠNO 

sorazrednik, PSIH.  

A ponedeljek, 9.2510.10, B sreda, 9.2510.10/ 

po dogovoru 

ŠPELA VIDEMŠEK  TJA  A in B, četrtek, 10.1511.00 
IVA DŽUDOVIĆ  GOS  po dogovoru 
SARA GORIČAR CILENŠEK  specialna pedagoginja  po dogovoru 
PETRA DIVJAK  specialna pedagoginja  po dogovoru 
Osnovni podatki

OSNOVNA ŠOLA POLZELA
ŠOLSKA ULICA 3
3313 POLZELA
Telefon: 03 703 31 00
Fax: 03 572 01 35
e-pošta: tajnistvo-os.polzela1@siol.net
TRR 01373-6030675312
ID za DDV: SI33941688

Šolske dejavnosti
Povezave