Kategorije
Načrt prireditev in aktivnosti
Šolski rokovnik
Ostale povezave
Razred Vsebina Mesec
1.–3.

 

DAN SLOVENSKEGA ŠPORTA

TEK PO HMELJSKIH POTEH – ŠPORT ŠPAS*

POHOD (3. razred v šoli v naravi – december 2022)

IGRE NA SNEGU (3. razred v šoli v naravi – december 2022)

ATLETIKA

23. 9. 2022

24. 9. 2022

oktober 2022

zima 2023

april 2023

4.

 

POHOD

TEK PO HMELJSKIH POTEH – ŠPORT ŠPAS*

PLAVANJE (šola v naravi)

POHOD (šola v naravi)

BodiFit

september 2022

24. 9. 2022

december 2022

december 2022

april 2023

5.

 

POHOD

TEK PO HMELJSKIH POTEH – ŠPORT ŠPAS*

POHOD (naravoslovni tabor)

KOLESARJENJE

BodiFit

september 2022

24. 9. 2022

oktober 2022

april/maj 2023

april  2023

6. PLANINSKI POHOD

TEK PO HMELJSKIH POTEH – ŠPORT ŠPAS*

IGRE NA SNEGU

PREIZKUS ZNANJA PLAVANJA

BodiFit

23. 9. 2022

september 2022

januar 2023

februar 2023

april 2023

7.

 

PLANINSKI POHOD

TEK PO HMELJSKIH POTEH – ŠPORT ŠPAS*

TEK NA  SMUČEH (šola v naravi)

ALPSKO SMUČANJE IN TEK NA  SMUČEH (šola v naravi)

BodiFit

23. 9. 2022

september 2022

zima 2022/23

zima 2022/23

april 2023

8.

 

PLANINSKI POHOD

TEK PO HMELJSKIH POTEH – ŠPORT ŠPAS*

ZIMSKI ŠPORTNI DAN

BodiFit

PLESNI VENČEK

23. 9. 2022

september 2022

januar, februar 2023

april 2023

maj 2023

9.

 

PLANINSKI POHOD

TEK PO HMELJSKIH POTEH – ŠPORT ŠPAS*

ZIMSKI ŠPORTNI DAN

BodiFit

VALETA

23. 9. 2022

september 2022

januar, februar 2023

april 2023

junij 2023

 

* ŠPORT ŠPAS bomo izvedli v soboto, 24. 9. 2022, skupaj z lokalnimi društvi.

Osnovni podatki

OSNOVNA ŠOLA POLZELA
ŠOLSKA ULICA 3
3313 POLZELA
Telefon: 03 703 31 00
Fax: 03 572 01 35
e-pošta: tajnistvo-os.polzela1@siol.net
TRR 01373-6030675312
ID za DDV: SI33941688

Šolske dejavnosti
Povezave