Kategorije
Načrt prireditev in aktivnosti
Šolski rokovnik
Ostale povezave
Razred Vsebina Mesec
1. – 3.

 

POHOD

TEK PO HMELJSKIH POTEH – ŠPORT ŠPAS*

IGRE NA SNEGU

ATLETIKA

IGRE BREZ MEJA (celostni ŠD)

23. 9. 2020

26. 9. 2020

januar 2021

april 2021

april, maj 2021

4.

 

POHOD

TEK PO HMELJSKIH POTEH – ŠPORT ŠPAS*

PLAVANJE (šola v naravi)

POHOD (šola v naravi)

IGRE BREZ MEJA (celostni ŠD)

23. 9. 2020

26. 9. 2020

januar 2021

januar 2021

april, maj 2021

5.

 

POHOD

TEK PO HMELJSKIH POTEH – ŠPORT ŠPAS*

PLAVANJE (šola v naravi)

KOLESARJENJE

IGRE BREZ MEJA (celostni ŠD)

23. 9. 2020

26. 9. 2020

januar 2021

april/maj 2021

april, maj 2021

6. POHOD NA CELJSKO KOČO

TEK PO HMELJSKIH POTEH – ŠPORT ŠPAS*

PREIZKUS ZNANJA PLAVANJA

ALPSKO SMUČANJE IN TEK NA  SMUČEH

(šola v naravi)

IGRE BREZ MEJA (celostni ŠD)

23. 9. 2020

26. 9. 2020

januar 2021

december 2020, januar 2021

april, maj 2021

7.

 

POHOD NA DOBROVLJE

TEK PO HMELJSKIH POTEH – ŠPORT ŠPAS*

SMUČANJE, DRSANJE, POHOD, BOWLING

ATLETIKA

IGRE BREZ MEJA (celostni ŠD)

23. 9. 2020

26. 9. 2020

februar 2021

april 2021

april, maj 2021

8.

 

POHOD NA GORO OLJKO

TEK PO HMELJSKIH POTEH – ŠPORT ŠPAS*

SMUČANJE, DRSANJE, POHOD, BOWLING

IGRE BREZ MEJA (celostni ŠD)

PLESNI VENČEK

23. 9. 2020

26. 9. 2020

februar 2021

april, maj 2021

maj 2021

9.

 

POHOD NA MRZLICO

TEK PO HMELJSKIH POTEH – ŠPORT ŠPAS*

SMUČANJE, DRSANJE, POHOD, BOWLING

IGRE BREZ MEJA (celostni ŠD)

PLESNI VENČEK

 

23. 9. 2020

26. 9. 2020

februar 2021

april, maj 2021

junij 2021

 

* ŠPORT ŠPAS bomo izvedli v soboto, 26. 9. 2020, skupaj z lokalnimi društvi.

Osnovni podatki

OSNOVNA ŠOLA POLZELA
ŠOLSKA ULICA 3
3313 POLZELA
Telefon: 03 703 31 00
Fax: 03 572 01 35
e-pošta: tajnistvo-os.polzela1@siol.net
TRR 01373-6030675312
ID za DDV: SI33941688

Šolske dejavnosti
Povezave