Kategorije
Načrt prireditev in aktivnosti
Šolski rokovnik
Ostale povezave
  • Za učence vozače je organizirano varstvo vozačev od 6.55 do 8.10. Za učence 1. razredov je organizirano jutranje varstvo.
  • Na šoli so trije oddelki: čisti oddelek 1. razreda, kombinirani oddelek 2. in 3. razreda in kombinirani oddelek 4. in 5. razreda.
  • Podaljšano bivanje je organizirano v dveh oddelkih do 15.10.
  • Interesne dejavnosti so raznolike. V šolskem letu 2023/2024 ponujamo 13 interesnih dejavnosti glede na interese otrok. Izvajamo jih pred poukom in po pouku.

 

Osnovni podatki

OSNOVNA ŠOLA POLZELA
ŠOLSKA ULICA 3
3313 POLZELA
Telefon: 03 703 31 00
Fax: 03 572 01 35
e-pošta: tajnistvo-os.polzela1@siol.net
TRR 01373-6030675312
ID za DDV: SI33941688

Šolske dejavnosti
Povezave