Kategorije
Načrt prireditev in aktivnosti
Šolski rokovnik
Ostale povezave
»Zdravja ne dobite v trgovini, temveč z načinom življenja.« (Sebastian Kneipp)

PRIMERI DOBRE PRAKSE NA NAŠI ŠOLI V ŠOLSKEM LETU


ŽIVIM ZDRAVO TUDI NA DALJAVO – celostni ND
 2020/2021

Z zdravo prehrano in gibanjem do boljšega zdravja

Ker nam veliko pomenijo varnost, dobro počutje in zdravje otrok, smo na OŠ Polzela v času zaprtja šol koordinatorji projekta Zdrava šola pripravili celostni naravoslovni dan z naslovom Živim zdravo tudi na daljavo. Za učence prvega in drugega triletja smo izbrali vsebine s področja skrbi za zdravje in zdrave prehrane ter to začinili z izzivom za učence, da si po lastnem receptu pripravijo zdrav napitek. V tretjem triletju so imeli učenci predavanje o zdravstveni vzgoji, kjer sta se jim pridružili Daliborka Novakovič in Anamarija Romih, koordinatorici Centra za krepitev zdravja Žalec. Dan so nadaljevali z obravnavo tem o škodljivih posledicah kajenja. Med vsebinami tega dne so bile tudi vaje za čuječnost in predstavitev projekta Varno s soncem.

Naš cilj je bil, da na ta dan prepletemo tudi gibalne in miselne izzive in s tem otroke spodbudimo k reševanju zabavnih bralnih nalog med gibalno aktivnostjo. Bralno-gibalni izzivi so bili namreč ena izmed akcij letošnjega meseca knjig in branja. Z veseljem ugotavljamo, da se je veliko učencev odločilo sprejeti dodaten izziv in se podalo na pohod v okolico Polzele (hiša Neže Maurer, Vimperk, Gora Oljka, Novi Klošter, Sevčnik, pot ob Savinji …), na cilju pa so prebrali kakšno poglavje iz svoje najljubše knjige. Če za konec povzamem misli učencev in interpretiram njihove prejete fotografije, lahko rečem, da je bil dan sproščujoč, zabaven ter poučen. Vsakemu posamezniku je ponudil možnost, da postori nekaj zase in za svoje zdravje.

Barbara Hudoklin, vodja Zdrave šole

♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦

Rdeča nit 2021/2022 je Mi vsi za lepši (boljši) jutri.

Zajema vsa področja zdravja. Na naši šoli bomo v naslednjem šolskem letu veliko svojih aktivnosti povezali s to vsebino. Svoje delo bomo še posebej usmerili v dobre medosebne odnose.

Letošnje leto bomo ponovno izvedli ND, kjer se bosta prepletali temi LJUBEZEN IN SPOLNOST. Posvetili se bomo tudi GIBANJU IN DUŠEVNEMU ZDRAVJU VSEH NAS.

Na naši šoli smo podoben dan že izvedli v preteklih letih in ga predstavili s filmčkom.

Za ogled filma klikni SEM!

CILJI ZDRAVE ŠOLE, KI JIM SLEDIMO PRI SVOJEM DELU: 

 • Aktivno podpiramo pozitivno samopodobo vseh učencev.
 • Uveljavljamo koncept pozitivnega duševnega zdravja.
 • Skrbimo za vsestranski razvoj dobrih medsebojnih odnosov med učitelji in učenci.
 • Vse učence spodbujamo k različnim dejavnostim z raznovrstnimi pobudami.
 • Izkoriščamo vsako možnost za izboljšanje šolskega okolja.
 • Skrbimo za razvoj dobrih povezav med šolo, domom in skupnostjo.
 • Aktivno podpiramo zdravje in spodbujamo učence k zdravemu načinu življenja.
 • Šolsko osebje je zgled za zdravo obnašanje.
 • Šolsko prehrano vključujemo v učni načrt zdrave prehrane.
 • Sodelujemo s specializiranimi službami v skupnosti, ki nam svetujejo na področju zdravja otrok in mladostnikov.

♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦

Načrt dela ZDRAVE ŠOLE za šolsko leto 2021/2022

Naša šola je od leta 2008/2009 vključena v projekt Slovenska mreža zdravih šol, ki je sestavni del mednarodnega projekta Evropske mreže zdravih šol.

TIM ZŠ: Barbara Hudoklin (vodja projekta), Milena Hriberšek, Mojca Rodič, Anja Gojkovič, Majda Pur, Doroteja Smej Skutnik, Andreja Starman, Simon Krumpak, Manca Krajnc, Nevenka Jerin, Nataša Herodež Kranjec, Katja Čeh, Alja Bratuša, Dragica Vidmar, Katja Rojnik in vodstvo šole.

Nadaljevali bomo z aktivnostmi preteklega šolskega leta in jih nadgradili. Krepili bomo zdrave odnose z ljudmi okoli sebe, negovali medgeneracijske odnose ter osveščali mlade, da je potrebno gojiti spoštljiv odnos, strpnost in prevzemati odgovornost. Spodbujali bomo zdrav načina življenja na različnih področjih, posebno pozornost bomo namenili zdravemu prehranjevanju, čuječnosti in gibanju. Pozorni bomo na ozaveščanje o aktualnih tveganih spletnih vedenjih, s poudarkom na različnih oblikah spletnih zasvojenosti (pornografija, igre na srečo, video igre …). Spregovorili in opozarjali bomo na različne vrste spletnega nasilja, kot so grožnje, zalezovanje, posmehovanje, ustrahovanje, krajo identitete, spletno trpinčenje.

Naloge ZŠ:

 • Digitalni post in smiselna uporaba mobitela pri pouku – Učence bomo ozaveščali o uporabnosti mobitela za učne namene (pridobivanje koristnih informacij) in seznanili ter opozarjali na škodljive učinke za zdravje. Po šoli bomo namestili plastificirane  opozorilne znake.
 • Izboljšanje duševnega zdravja na šoli in krepitev dobrih medosebnih odnosovŠestega septembra 2021 bomo izvedli celostni ND pod naslovom MI VSI ZA LEPŠI (BOLJŠI) JUTRI .  Izvedene bodo razne aktivnosti na  temo zdravega življenjskega sloga, izpeljane bodo delavnice Safe.si o varni rabi interneta in mobilnih telefonov. Učence bomo spodbujali k uravnoteženi rabi tehnologije v vsakdanjem življenju in opozarjali na razne vrste spletnega nasilja. Mladostnike bomo ozaveščali o pomenu varne spolnosti, medosebnih odnosih in čustvih. V ta namen bomo na šoli izvedli delavnice  na temo Ljubezen in spolnost.
 • Kultura prehranjevanja – Še vedno bo posebna pozornost  namenjena odnosu do hrane in zmanjšanju količin ostankov hrane. Poudarek bo tudi na bontonu kulturnega prehranjevanja ter pomenu oskrbe s kakovostno hrano iz lokalnega okolja. V načrtu imamo tudi izdelavo plakata in brošure o kulturi prehranjevanja.
 • Slovenski tradicionalni zajtrkod 1. do 9. razreda bo potekal 19. novembra 2021. Takrat bomo izvedli celostni naravoslovni dan DAN ZDRAVJA. Povezali se bomo s Centrom za krepitev zdravja v  ZD Žalec. Njihovi strokovnjaki bodo spregovorili o pomenu zdravega življenjskega sloga za krepitev zdravja ter o preprečevanju in zdravljenju kroničnih bolezni.
 • Minuta za zdravje in uporaba zgibanke Migaj z nami, zmigaj se!Sproščanje z razteznimi vajami bo  v letošnjem šolskem letu malo prenovljeno, nadgrajeno s plesnimi ritmi. V prenovljeni izvedbi bodo te aktivnosti predvajane na YouTube kanalu. Zgibanka z različnimi kratkimi vajami je že na voljo v vsakem razredu. Učenci skupaj z učitelji izvajajo vaje glede na pouk in trenutno klimo v razredu.
 • Vaje na blogu OŠ Polzela
 • ČuječnostSpoznavali bomo osnovna pravila urjenja v čuječnosti za lažje premagovanje izzivov in spoprijemanje s težavami. Čuječno dihanje bomo nadgradili še z drugimi tehnikami sproščanja. Te vsebine bomo vključili v interni priročnik za razredne ure.
 • Dan gibanja – Želimo spodbujati gibanje in timsko harmonijo za zdrav, telesno aktiven in  kvaliteten način življenja. V septembru 2021 bodo izvedene dejavnosti v sklopu Dneva slovenskega športa. V okviru občinskega praznika bomo izvedli športni dan z naslovom Tek po hmeljskih poteh, kjer bo ob glasbeni spremljavi poskrbljeno tudi za dobro ogrevanje s fit dejavnostmi. V načrtu imamo tudi sistematično spodbujanje hoje z merjenjem korakov in zabavnimi aktivnostmi.
 • Medgeneracijsko sodelovanje – To uresničujemo preko prostovoljnega krožka osveščanje mladih za potrebe starejših in spodbujanje medvrstniškega sodelovanja po vertikali  (spoštljiv odnos, strpnost in prevzemanje odgovornosti).
 • To sem jaz – Z izvedbo 10 preventivnih delavnic prenovljenega »Priročnika za preventivno delo z mladostniki:  Zorenje skozi – To sem jaz«  skrbimo za krepitev duševnega zdravja in razvijamo  pozitivno samopodobo učencev. Delavnice bomo izvedli po potrebi. Te vsebine bomo vključili v interni priročnik za razredne ure.
 • Pouk o zdravju je vpleten v vse predmete in dejavnosti šole ter zajema: navajanje na redno pitje vode, dnevno uživanje jabolk, vključevanje šolskega vrta in čutne poti, osveščanje o škodljivosti drog, alkohola in tobaka, osveščanje in opozarjanje o škodljivem delovanju sončnih žarkov, o zaščiti pred klopi, osveščanje o pomenu prve pomoči in izvajanje osnovnih veščin prve pomoči, sprotno obveščanje o aktualnem dogajanju Zdrave šole preko zdravošolcev.

♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦

POVEZAVE DO RAZLIČNIH SPLETNIH POVEZAV V OKVIRU ZDRAVE ŠOLE:

♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦

GOZDNA PEDAGOGIKA ZA PRVE RAZREDE v šolskem letu 2021/2022

V okolici naše šole imamo gozd, travnik in park Šenek, kar našim otrokom omogoča neposreden stik z naravo. Učiteljice in učenci bomo to z veseljem izkoristili in veliko časa preživeli zunaj. Pouk v gozdu je občasno že naša praksa, v letošnjem letu pa se bomo tega lotili načrtno. Učenci 1. razreda bomo imeli pouk v naravi dvakrat mesečno, ne glede na vreme. Držali se bomo načela, da ni neprimernega vremena, so le neprimerna oblačila.

V gozdu, na travniku ali v parku bomo izvajali vse ure pouka, saj je narava neizčrpen vir pripomočkov in informacij, s katerimi si pomagamo pri usvajanju novih znanj. V gozdni učilnici bomo računali, peli, likovno ustvarjali, se gibali in usvajali jezikovne vsebine.

Učiteljice se zavedajo, da je to eden izmed načinov poučevanja, s katerim lahko otrokom ponudimo največ – izkušenjsko učenje v naravnem okolju.

Osnovni podatki

OSNOVNA ŠOLA POLZELA
ŠOLSKA ULICA 3
3313 POLZELA
Telefon: 03 703 31 00
Fax: 03 572 01 35
e-pošta: tajnistvo-os.polzela1@siol.net
TRR 01373-6030675312
ID za DDV: SI33941688

Šolske dejavnosti
Povezave