Kategorije
Načrt prireditev in aktivnosti
Šolski rokovnik
Ostale povezave

Teden brez televizije

(12.01.2012)

Spoštovani učenci in spoštovane učenke!

 V petek 20. januarja  2012 bomo izvedli dan brez televizije.

Danes si brez televizije in računalnika sploh ne znamo predstavljati našega vsakdana. Čeprav so mediji nepogrešljivi, koristni, nam pomagajo in lajšajo življenje, pa pozabljamo, da ob preveliki uporabi le-teh škodujemo svojemu zdravju. Ali znamo preživeti dan brez televizije ali smo že odvisni od nje??

Dokažimo, da zmoremo brez televizije, kot so nekoč naše prababice in pradedki, ko je niso poznali.  Dokažimo, da je lahko brez televizije tudi zabavno!

 

Hvala za vaše sodelovanje in lep pozdrav,

Mojca Rodič, fit koordinator

Plan dela v šolskem letu 2011,2012

(12.01.2012)

Cilji, ki jih uresničuje FIT projekt

SVET GIBANJA JE SVET VESELJA:

 

osveščanje in izobraževanje učiteljev, vzgojiteljev, staršev in lokalne skupnosti o pomenu redne gibalne / športne aktivnosti za normalen in zdrav razvoj otrok in mladostnikov,

spodbujanje gibanja/športa za zdravje in veselje,

vzgajanje za zdrav način življenja v zdravem okolju,

spreminjanje življenjskega sloga iz neaktivnega v aktivni,

zmanjševanje vedenjske problematike,

Povečanje motorične učinkovitosti.

razvijanje pozitivne samopodobe, medsebojnega sodelovanja

V podprojektu »Učimo za življenje« obeležimo nekaj svetovnih, evropskih dni, ki so povezani z zdravim načinom življenja (svetovni dan hoje, dan brez avtomobila, teden brez televizije, svetovni dan zdravja…) in smo se tako tudi povezali z drugimi projekti na šoli. Pri izpeljavah omenjenih dni smo se povezali s projektom ekošole in zdrave šole, kjer se odlično dopolnjujemo. Dosegli smo boljše medpredmetno povezovanje in spodbudili učitelje drugih predmetnih področjih, da se z učenci aktivno vključujejo v projekt.

 

FIT HOJA ZA ZDRAVJE:

22. september     evropski dan brez     avtomobila

15. oktober         svetovni dan hoje  

7. april                 svetovni dan zdravja

 

FIT TEDEN BREZ TELEVIZIJE

20. januar  dan brez TV

 

FIT DAN GIBANJA IN ZDRAVJA

GIBANJE IN MEDGENERACIJSKO DRUŽENJE OB RAZLIČNIH DEJAVNOSTIH

V mesecu maju  svetovni dan družine – 15. maj

sodelovanje ob prireditvi “šport špas”

naravoslovni dan

sodelovanje s projektom zdrava šola, delavnice za razvoj medsebojnega sodelovanja timska harmonija – november

Zapisala: Mojca Rodič

 

Plan dela v šolskem letu 2010, 2011
(22.12.2010)
SVET GIBANJA JE SVET VESELJA

Cilji, ki jih uresničuje FIT projekt osveščanje in izobraževanje učiteljev, vzgojiteljev, staršev in lokalne skupnosti o pomenu redne gibalne/športne aktivnosti za normalen in zdrav razvoj otrok in mladostnikov, spodbujanje gibanja/športa za zdravje in veselje, vzgajanje za zdrav način življenja v zdravem okolju, spreminjanje življenjskega sloga iz neaktivnega v aktivni, zmanjševanje vedenjske problematike, povečanje motorične učinkovitosti. Razvijanje pozitivne samopodobe, medsebojnega sodelovanja

V OKVIRU MEDNARODNEGA PROJETKA FIT SLOVENIJA SMO PRIDOBILI/ RAZVILI/DOSEGLI

 V mednarodni projekt FIT Slovenija se je naša šola vključila v šolskem letu 2003/2004. Ker smo že bili vključeni v projekt ekošol, smo hitro našli smisel in pridobitev tudi na področju gibanja. Zavedamo se, da sta neaktivnost otrok v porastu in smo učitelji nekako odgovorni za spreminjanje življenjskega sloga naših otrok in njihovih staršev. Zdravje je vedno na prvem mestu, kadar zbolimo. Zavedamo pa se, da je pri zdravju najpomembnejša preventiva. Vsekakor pa k zdravemu načinu življenja ne sodi samo zdrava prehrana in čisto »zdravo« okolje, temveč tudi vsakodnevno gibanje.

Tako smo s projektom FIT Slovenija pridobili veliko strokovnega znanja na področju gibanja, ki ga vključujemo v ure športne vzgoje, gibanje pa povezujemo s temami o zdravem načinu življenja tudi na drugih predmetnih področjih. Učitelji pripravljamo kakovostne in zanimive ure športne vzgoje in otrokom ponujamo različne športne pripomočke.

 

 

Lani nam je uspelo realizirati cilje, ki smo si jih zastavili v začetku šolskega leta, da bi s FIT vsebinami nadaljevali tudi v drugem triletju. Naredili smo korak navzgor. S projektom »Učimo za življenje« (PUŽ) smo spodbujali k sodelovanju tudi drugo in tretje triletje. Predvsem pa smo s povezavo EKO in ZDRAVE šole vključevali vsebine, ki se prepletajo, in tako uresničevali cilje vseh treh projektov ob različnih dnevih. Najbolj nam je uspelo vključiti vse učence v gibanje in raziskovanje o pomenu zdravja v tednu otroka, ko smo izvedli naravoslovni dan za vse učence naše šole, z naslovom GIBANJE ZA ZDRAVJE.

 

V podprojektu »Učimo za življenje« obeležimo nekaj svetovnih oz. evropskih dni, ki so povezani z zdravim načinom življenja (svetovni dan hoje, dan brez avtomobila, teden brez televizije, svetovni dan zdravja …). Tako smo se povezali tudi z drugimi projekti na šoli. Pri izpeljavah omenjenih dni smo se prav tako lahko povezali s projektom ekošole in zdrave šole, kjer se odlično dopolnjujemo in tako širimo projekt tudi v drugo in tretje triletje. Dosegli smo boljše medpredmetno povezovanje in spodbudili učitelje drugih predmetnih področjih, da se z učenci aktivno vključujejo v projekt.

 

FIT HOJA ZA ZDRAVJE:

22. september     evropski dan brez     avtomobila

15. oktober         svetovni dan hoje  

7. april               svetovni dan zdravja

 

FIT TEDEN BREZ TELEVIZIJE

20. januar          dan brez TV

 

FIT DAN GIBANJA IN ZDRAVJA

v mesecu maju

Naj zaključim z besedami naše sodelavke:

»FIT je za nas Fantastična Igriva Telovadba!«

Zato jo imamo radi. Zato smo jo vzeli za svojo. In zato je na naši šoli vsako leto več fitovcev. Letos smo bogatejši za učence četrtih in petih razredov. Morda drugo leto privabimo še koga. Torej: »FIT je igriv, FIT je zabaven in nalezljiv!«

 

 

Osnovni podatki

OSNOVNA ŠOLA POLZELA
ŠOLSKA ULICA 3
3313 POLZELA
Telefon: 03 703 31 00
Fax: 03 572 01 35
e-pošta: tajnistvo-os.polzela1@siol.net
TRR 01373-6030675312
ID za DDV: SI33941688

Šolske dejavnosti
Povezave