Kategorije
Načrt prireditev in aktivnosti
Šolski rokovnik
Ostale povezave

LAS SSD

ODSTIRANJA ZNANJ PREDNIKOV

 

logo-mrsg-180logo-eu-180logo-las-180logo-polzela-180

 

 

 

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija

iz Evropskega sklada za regionalni razvoj«

logo-las-ssd-180

 

 

 

Projekt Odstiranja znanj prednikov je na podlagi geomantične analize potencialov vitalno-energijskih danosti in dediščine pokrajine izoblikoval inovativno turistično ponudbo geomantijskega zelenega turizma.

 

Povezanost akterjev in skupen nastop na trgu prispeva k prepoznavnosti urbanega območja, razvoju novih zaposlitev in trajnostnemu razvoju Polzele.

Z vključevanjem kulturno kreativnih orodij ozaveščanja, mreženja in trajnostne turistične ponudbe, z uvajanjem sonaravnih storitev za zdravje in dobro počutje, novega zelenega, kulturnega in doživljajskega turizma, izboljšujemo kakovost bivanja ter povečujemo število obiskovalcev. Novi turistični programi vključujejo vitalno-energijske vire ter naravno in kulturno dediščino mesta.

 

Geomantični projekt Odstiranja znanj prednikov zagotavlja temelje za vitalno-energijsko avtonomnost prostora Polzele. Okolju in prebivalcem Polzele omogoča smernice za dosego relativne neodvisnosti od stresov, ki zaznamujoče pretresajo globalni prostor. Predstavlja referenčen primer, kako je potrebno v urbanističnem načrtovanju in v turistični ponudbi prepoznati kraje vitalno-energijskih in duhovnih potencialov, kateri bodo v bodočnosti predstavljali temelj razvoja.

Turistični programi za stik z življenjsko energijo narave vključujejo spoznavanje novih znanj, čeprav so to pozabljena stara znanja naših prednikov.

 

Imenujemo jih znanja celostne geografije Zemlje, v podobnosti človeka z naravo. Namesto učenja na pamet, spodbujamo srčno usmerjen pristop k Zemlji, naravi in človeškemu bistvu. Osnovan na pristnih osebnih izkušnjah, etičnem odnosu, intuitivni kreativnosti in medsektorski sodelovalnosti strok. Širimo zeleno paradigmo zdravega in okoljsko odgovornega življenjskega sloga, v sodelovanju z Zemljo.

Projekt Odstiranja znanj prednikov obravnava vse ravni bivanja in snovanja turističnega produkta za celostno doživetje obiskovalca, sproščanje in selfness v naravi.

 

Projekt ima podporo Slovenske turistične organizacije, saj je v skladu z Zeleno shemo slovenskega turizma.

 

Z geomantijskim zemljevidom omogoča okoljsko ozaveščenost, prispeva smernice za boljše stanje okolja, zagotavlja izvirnost programov in promocijo urbanega območja Polzele.

 

Več na https://odstiranjaznanj.wixsite.com/polzela

 

Nosilec projekta: Občina Polzela https://www.polzela.si/

 

 

Partnerji:

−        Turistično društvo občine Polzela

−        Medgeneracijsko društvo Mozaik generacij Polzela

−        Osnovna šola Polzela

−        Kulturno društvo dobra ideja

−        Cornucopia, Zavod za prostor kulture

 

 

www.eu.skladi.si

 

http://www.las-ssd.si/

 

Osnovni podatki

OSNOVNA ŠOLA POLZELA
ŠOLSKA ULICA 3
3313 POLZELA
Telefon: 03 703 31 00
Fax: 03 572 01 35
e-pošta: tajnistvo-os.polzela1@siol.net
TRR 01373-6030675312
ID za DDV: SI33941688

Šolske dejavnosti
Povezave