Kategorije
Načrt prireditev in aktivnosti
Šolski rokovnik
Ostale povezave

 

Veliko učencev se vozi v šolo z avtobusom. Učenec ima pravico do brezplačnega prevoza, če je njegovo prebivališče oddaljeno več kot štiri kilometre od osnovne šole. (Zakon o osnovni šoli, 56. člen,  (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-K)).

Učenci, ko čakate na avtobus, pazite na svojo varnost in bodite prijazni drug do drugega. Še posebej bodite pozorni do mlajših učencev in do učencev, ki so v tem šolskem letu postali šolarji.

PRAVILA za učence, ki se vozijo s šolskim avtobusom

·         Avtobus vedno počakaj na avtobusni postaji oziroma na prostoru, kjer se  avtobus ustavlja.

·         Ko avtobus pripelje, brez prerivanja počakaj, da se ustavi, da voznik odpre vrata in omogoči vstop.

·         Upoštevaj navodila voznika in prisotnega dežurnega učitelja .

·         V avtobus najprej vstopajo učenci prvega razreda, nato drugega, tretjega,….

·         Mlajši učenci sedijo v sprednjem delu, starejši v zadnjem delu avtobusa.

·         Na avtobusu morajo vsi učenci sedeti in biti pripeti z varnostnim pasom.

·         Prepovedano se je sprehajati po avtobusu in imeti šolsko torbo na praznem sedežu.

·         Na avtobusu ne povzročaj nereda in tako omogoči prevozniku varno vožnjo.

·         Med vožnjo ne uživaj hrane in pijače. Bodi ekofrajer in ne onesnažuj avtobusa namenoma ali iz malomarnosti.

·         V kolikor povzročiš na avtobusu škodo namenoma, si stroške dolžan povrniti.

·         Pri izstopu iz avtobusa počakaj, da se vozilo ustavi.

·         Če moraš za nadaljevanje poti prečkati cesto, počakaj, da avtobus odpelje, in to stori šele takrat, ko boš jasno videl in boš dobro viden drugim udeležencem v prometu.

·         Bodi prijazen in vljuden do vseh.

Učencem, ki ne bodo upoštevali pravil čakanja na avtobus in obnašanja na njem, lahko šola, v dogovoru s  starši, za določen čas prepove vožnjo s šolskim avtobusom zaradi varnosti ostalih učencev.

 

Za vozni red v šolskem letu 2023/24, klikni na TO POVEZAVO.

Potek šolske poti in naziv postaj na relaciji Breg-Ločica – klikni SEM!

Osnovni podatki

OSNOVNA ŠOLA POLZELA
ŠOLSKA ULICA 3
3313 POLZELA
Telefon: 03 703 31 00
Fax: 03 572 01 35
e-pošta: tajnistvo-os.polzela1@siol.net
TRR 01373-6030675312
ID za DDV: SI33941688

Šolske dejavnosti
Povezave