Kategorije
Načrt prireditev in aktivnosti
Šolski rokovnik
Ostale povezave

kulturna_sola_priznanje

OŠ Polzela je pridobila naziv kulturna šola za petletno obdobje 2016‒21, bila nominirana med 15 najuspešnejšimi kulturnimi šolami v Sloveniji in prejela posebno priznanje za izredne dosežke in prodornost na likovnem in fotografskem področju.

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti podeljuje naziv kulturna šola osnovnim šolam, ki na razpisu z vso potrebno dokumentacijo pokažejo, kako razvejana je njihova kulturna dejavnost. OŠ Polzela se je na ta razpis prijavila prvič. Posebna 5-članska komisija je sporočila, da smo si z bogato razvejano kulturno dejavnostjo na šoli in številnimi dosežki pridobili naziv kulturna šola. A ne le to! Izbrani smo bili med 15 najuspešnejših kulturnih šol v letu 2016!

22. septembra je v Domu II. slovenskega tabora v Žalcu potekala zaključna prireditev, na kateri so nominiranim šolam podelili priznanja za izjemne dosežke in razglasili najboljšo kulturno šolo. Osnovni šoli Polzela so podelili posebno priznanje za izredne dosežke in prodornost na likovnem in fotografskem področju, podelili pa so tudi zastavo kulturna šola.

Zadovoljni smo, ker vidimo, da smo na pravi poti, hkrati pa se z novimi idejami in zagnanostjo, ki nam jo daje tudi to posebno priznanje, lotevamo novih projektov. 

Osnovni podatki

OSNOVNA ŠOLA POLZELA
ŠOLSKA ULICA 3
3313 POLZELA
Telefon: 03 703 31 00
Fax: 03 572 01 35
e-pošta: tajnistvo-os.polzela1@siol.net
TRR 01373-6030675312
ID za DDV: SI33941688

Šolske dejavnosti
Povezave