Kategorije
Načrt prireditev in aktivnosti
Šolski rokovnik
Ostale povezave

.

GOVORILNE URE strokovnih delavcev v I. ocenjevalnem obdobju v šolskem letu 2022/2023:

.

Prvo in drugo triletje:

 

Razredničarka Razred Govorilne ure
BARBARA HUDOKLIN 1. A A in B, ponedeljek, 11.5512.40
DRAGICA VIDMAR 1. A II. strok. del. A sreda, 11.0511.50, B četrtek, 11.0511.50
MATEJA AUBREHT 1. B A in B, ponedeljek, 11.5512.40
MAJDA PUR 1. B II. strok. del. A in B, petek, 8.209.05
MOJCA RODIČ 1. C A in B, ponedeljek, 11.5512.40
PETRA VEŠLIGAJ 1. C II. strok. del. A in B, sreda, 9.109.55
NATAŠA ŠTOR 2. A A torek, 8.209.05, B sreda, 11.0511.50
TATJANA TURKUŠ 2. B A  in B, četrtek, 8.209.05
KATJA ROJNIK 2. C A in B, ponedeljek, 12.4513.30
MOJCA KRALJ 3. A A in B, sreda, 10.1511.00
VERA BOMBEK 3. B A in B, petek, 8.209.05
ROMANA RAK 4. A A sreda, 11.0511.50, B ponedeljek, 10.1511.00
NATAŠA HERODEŽ KRANJEC 4. B A sreda, 8.209.05, B sreda, 9.109.55
PATRICIA GRAČNER 4. C A sreda, 9.109.55, B sreda, 11.0511.50
MARTINA OGRAJENŠEK 5. A A sreda, 10.1511.00, B ponedeljek, 8.209.05
STAŠA MAGANJA ZUPANC 5. B A sreda, 8.209.05, B petek, 8.209.05
URŠKA LUKAN 5. C A torek, 8.209.05, B petek, 9.2510.10
ANDREJA STARMAN/

ANJA GOJKOVIČ

6. A, NAR, BIO

sorazrednik, ŠPO

A petek, 8.209.05, B ponedeljek, 11.5012.40

A torek, 9.20 – 10.05, B četrtek, 9.109.55

DAMJANA PODPEČAN/

LEA TOMŠIČ

6. B, MAT

sorazrednik,

svetovalno delo

A ponedeljek, 9.109.55, B torek, 8.209.05

po dogovoru

DANICA GOBEC/

GAŠPER WEBER

6. C, MAT

sorazrednik, ŠPO

A četrtek, 11.0511.50, B torek, 10.1511.00

A četrtek, 10.1010.55, B petek, 9.2010.05

MATEJA BREZNIK TJA A in B, petek, 10.1511.00
IVA DŽUDOVIĆ GOS po dogovoru
SARA GORIČAR CILENŠEK specialna pedagoginja po dogovoru

 

Tretje triletje: .

.

Učitelj Predmet Razrednik Govorilne ure
IRENA RAMŠAK/

LOTTI BLATNIK

GEO/ DKE

sorazrednik, ŠPO

7. A A in B, sreda, od 7.308.15

A in B, petek, 10.1510.55

MOJCA CESTNIK/

MOJCA VIDMAJER

SLJ

sorazrednik, TJA

7. B A torek, od 11.0511.50

B sreda, 8.209.05

A torek, od 10.1511.00

B torek, od 11.0511.50

 JERICA RAJŠEK/

MARIJA KRONOVŠEK

 TIT, FIZ/

sorazrednik, SLJ

7. C A ponedeljek, 9.109.55

B četrtek, 8.209.05

A in B, četrtek, 9.109.55

MOJCA ARCET/

PETRA TEVŽIČ

MAT, TIT/

sorazrednik,  specialna pedagoginja

8. A A torek, 9.109.55

B ponedeljek, 9.109.55

po dogovoru

NATAŠA JESENKO/

MOJCA MIRNIK

ZGO, DKE/

sorazrednik, MAT

8. B A četrtek, 9.109.55,  B petek, 11. 05–11.50

A sreda, 11.5512.40, B petek, 11. 05–11.50

MOJCA KACJAN/

SARA GORIČAR CILENŠEK

 TJA

sorazrednik DSP

8. C A in B, torek, 8.209.05

po dogovoru

KARMEN ZUPANC/

KATJA ČEH

SLJ

sorazrednik, PSIH.

9. A A torek, 11.0511.50, B sreda, 9.109.55

po dogovoru

LUČKA RANČIGAJ/

SIMONA TOMŠIČ

TJA/

sorazrednik, ŠPO

9. B A sreda, 12.4513.30, B torek, 11.0511.50

po dogovoru

DOBRILA VUČENOVIĆ/

MIJA NOVAK

SLJ

sorazrednik, GUM

9. C A in B, torek, 10.1511.00

A in B, četrtek, 11.0511.50

DOROTEJA SMEJ SKUTNIK/

URŠKA JUHART

NAR, BIO, KEM

sorazrednik, LUM

9. Č A torek, 11.5512.40

B sreda, 9.109.55

A in B, ponedeljek,  11.5512.40

BORUT PETRIČ računalnikar po dogovoru
ANJA SEVER organizatorka šolske prehrane po dogovoru
ALJA BRATUŠA knjižničarka po dogovoru
KATJA ČEH psihologinja po dogovoru
LEA TOMŠIČ svetovalno delo po dogovoru
SARA GORIČAR CILENŠEK specialna pedagoginja po dogovoru
MAŠA DRAKSLER mobilna specialna  pedagoginja po dogovoru

 


Podaljšano bivanje, jutranje varstvo:

.

Podaljšano bivanje   Jutranje varstvo
MAJDA PUR TANJA SADNIK ROMANA RAK TANJA SADNIK
PETRA VEŠLIGAJ ANGELIKA URBANC STAŠA MAGANJA ZUPANC MATEJA AUBREHT
KRISTINA JERAJ IVA DŽUDOVIĆ PATRICIA GRAČNER
MIJA BASTL SANJA KOLŠEK MIJA BASTL, KRISTINA JERAJ, ANGELIKA URBANC
UČITELJICE  RS,PS  

 

GOVORILNE URE strokovnih delavcev na POŠ v I. ocenjevalnem obdobju v šolskem letu 2022/2023:

 

Razredničarka Razred Govorilne ure
MANCA KRAJNC 1. + 2. r., JV, OPB A in B, četrtek, 11.5512.40
MATEJA MEDVED 3. r, OPB A in B, četrtek, 11.5512.40
OLGA PALIR 4. + 5. r., JV A in B, četrtek, 8.209.05
MATEJ LETOJNE 1. R – II. strok. del.

podaljšano bivanje

A in B, četrtek, 10.1510.55
MATEJA BREZNIK TJA po dogovoru

 

.

Osnovni podatki

OSNOVNA ŠOLA POLZELA
ŠOLSKA ULICA 3
3313 POLZELA
Telefon: 03 703 31 00
Fax: 03 572 01 35
e-pošta: tajnistvo-os.polzela1@siol.net
TRR 01373-6030675312
ID za DDV: SI33941688

Šolske dejavnosti
Povezave