Kategorije
Načrt prireditev in aktivnosti
Šolski rokovnik
Ostale povezave

.

GOVORILNE URE strokovnih delavcev v I. ocenjevalnem obdobju v šolskem letu 2022/2023:

.

Prvo in drugo triletje:

 

Razredničarka  Razred  Govorilne ure 
BARBARA HUDOKLIN  1. A  A in B, torek 12.0512.50 
DRAGICA VIDMAR/ 

PETRA VEŠLIGAJ  

1. A II. strok. del.  A in B, četrtek, 10.15 – 11.00 

A in B, sreda, 11.05-11.55 

MATEJA AUBREHT  1. B  A in B, petek, 12.05-12.50 
MAJDA PUR/  

PETRA VEŠLIGAJ 

1. B II. strok. del.  A in B, petek, 8.209.05 

A in B, sreda, 11.05-11.55 

MOJCA RODIČ  2. A   A ponedeljek 11.05-11.50, B, sreda, 11.05-11.50 
TATJANA TURKUŠ   2. B  A  in B, četrtek, 8.209.05 
NATAŠA ŠTOR  2. C  A  torek 8.20 – 9.05 in B sreda, 10.1511.00 
PATRICIA SOVIČ  3. A  A petek 10.1511.00 in B sreda, 8.20 – 9.05 
MOJCA KRALJ  3. B  A ponedeljek 11.05-11.50, B sreda 10.15-11.00 
VERA BOMBEK  3. C  A ponedeljek 12.05-12.50 in B, petek, 8.209.05 
ROMANA RAK/NIVES GRAH  4. A  A petek, 11.0511.50, B ponedeljek, 12.0512.50 
NATAŠA HERODEŽ KRANJEC  4. B  A petek, 8.209.05, B ponedeljek, 8.209.05 
MATEJA ŠKAFER   5. A  A in B ponedeljek, 10.15-11.00 
STAŠA MAGANJA ZUPANC  5. B  A četrtek, 10.1511.00, B četrtek, 9.25-10.10 
URŠKA LUKAN  5. C  A torek, 8.209.05, B sreda, 11.0511.50 
LUČKA RANČIGAJ/ 

PETRA DIVJAK 

6. a, TJA 

sorazrednik, specialna pedagoginja         

A četrtek, 11.05-11.50, B četrtek, 9.25-10.10 

po dogovoru 

DOROTEJA SMEJ SKUTNIK/ 

 

JANEZ SREBOT 

6. b, NAR, BIO, KEM, inkluzivna pedagoginja 

sorazrednik, ŠPO 

A in B četrtek, 8.20-9.05 

 

A in B, četrtek 8.20 – 9.05 

KARMEN ZUPANC/ 

KATJA ČEH 

 6. c, SLJ, ŠNO 

sorazrednik, PSIH.  

A ponedeljek, 9.2510.10, B sreda, 9.2510.10/ 

po dogovoru 

ŠPELA VIDEMŠEK  TJA  A in B, četrtek, 10.1511.00 
IVA DŽUDOVIĆ  GOS  po dogovoru 
SARA GORIČAR CILENŠEK  specialna pedagoginja  po dogovoru 
PETRA DIVJAK  specialna pedagoginja  po dogovoru 

Tretje triletje: .

.

Učitelj  Predmet  Razrednik  Govorilne ure 
ANDREJA STARMAN/ 

ANJA GOJKOVIČ 

NAR, BIO 

sorazrednik, ŠPO 

7. A  A in B, četrtek, 9.25-10.10 

A in B, torek, 10.15-11.00 

DAMJANA PODPEČAN/ 

LEA TOMŠIČ 

MAT 

sorazrednik,  

svetovalno delo 

7. B  A petek, 10.15 11.00 

B ponedeljek, 10.15 – 11.00 

 

DANICA GOBEC/ 

MOJCA VIDMAJER 

MAT 

sorazrednik, TJA                 

7. C  A četrtek, 12.05 – 12.50 

B četrtek, 9.25 – 10.10 

A ponedeljek, 9.2510.10 

B sreda 11.0511.50 

IRENA RAMŠAK/  

GAŠPER WEBER 

GEO/ DKE 

sorazrednik, ŠPO                   

8. A  A in B, sreda, od 7.308.15 

A in B, petek, 10.1511.00 

MOJCA CESTNIK/  

 

DOBRILA VUČENOVIĆ  

SLJ 

 

sorazrednik, SLJ 

8. B  A sreda, 7.308.15  

B sreda, 7.308.15 

A in B, ponedeljek, 9.25-10.10 

 JERICA RAJŠEK/ 

MARIJA KRONOVŠEK 

 TIT, FIZ/ 

sorazrednik, SLJ          

8. C  A torek, 10.1511.00 

B torek, 9.25–10.00 

A in B, ponedeljek, 12.05–12.50 

MOJCA ARCET/  

URŠKA JUHART 

MAT, TIT/  

sorazrednik,  LUM               

9. A  A sreda, 10.15–11.00, B četrtek, 10.15–11.00 

A in B, petek, 11.05 – 11.50 

NATAŠA JESENKO/ 

MOJCA MIRNIK 

ZGO, DKE/ 

sorazrednik, MAT 

9. B  A sreda, 8.209.05,  B sreda, 11. 05–11.50 

A in B, ponedeljek 7.30 – 8.20 

MOJCA KACJAN/  

SARA GORIČAR CILENŠEK 

 TJA 

sorazrednik, DSP     

9. C  A in B, ponedeljek, 9.25-10.10 

po dogovoru 

SIMONA TOMŠIČ  ŠPO    po dogovoru 
BORUT PETRIČ  računalnikar    po dogovoru 
IVA DŽUDOVIĆ  organizatorka šolske prehrane    po dogovoru 
ALJA BRATUŠA  knjižničarka    po dogovoru 
KATJA ČEH  psihologinja    po dogovoru 
LEA TOMŠIČ  svetovalno delo    po dogovoru 
SARA GORIČAR CILENŠEK  specialna pedagoginja    po dogovoru 
PETRA DIVJAK  specialna pedagoginja    po dogovoru 
MAŠA DRAKSLER  mobilna specialna  pedagoginja    po dogovoru 


Podaljšano bivanje, jutranje varstvo:

.

Podaljšano bivanje    Jutranje varstvo 
MAJDA PUR  TANJA SADNIK  MARTINA OGRAJENŠEK  TANJA SADNIK 
MARTINA OGRAJENŠEK/ 

KATJA KOBALE 

ANGELIKA URBANC  STAŠA MAGANJA ZUPANC          MATEJA AUBREHT 
KRISTINA JERAJ 

Govorilne ure petek 

Od 9.25 do 10.¸10 

SONJA HRASTNIK JANČIČ   PATRICIA SOVIČ   
PETRA VEŠLIGAJ                     DRAGICA VIDMAR,  ANGELIKA URBANC   
UČITELJI/CE  RS,PS         

GOVORILNE URE strokovnih delavcev na POŠ v I. ocenjevalnem obdobju v šolskem letu 2022/2023:

 

Razredničarka  Razred  Govorilne ure 
MANCA KRAJNC  1. r, OPB  A in B, četrtek, 12. 05 – 12. 50 
MATEJA MEDVED  2. r + 3. r., OPB  A in B, četrtek, 9.25 – 10. 10 
OLGA PALIR  4. + 5. r., JV  A in B, četrtek, 8.209.05 
MATEJ LETOJNE   podaljšano bivanje, JV  A in B, sreda, 8.20 – 9.05 
ŠPELA VIDEMŠEK   TJA  po dogovoru 

.

Osnovni podatki

OSNOVNA ŠOLA POLZELA
ŠOLSKA ULICA 3
3313 POLZELA
Telefon: 03 703 31 00
Fax: 03 572 01 35
e-pošta: tajnistvo-os.polzela1@siol.net
TRR 01373-6030675312
ID za DDV: SI33941688

Šolske dejavnosti
Povezave