Kategorije
Načrt prireditev in aktivnosti
Šolski rokovnik
Ostale povezave

Šolo upravljata ravnateljica in svet zavoda OŠ Polzela, ki ga sestavljajo: trije predstavniki ustanovitelja, tj. Občine, pet predstavnikov zavoda in trije predstavniki staršev. Predstavnike staršev volita v svet zavoda sveta staršev šole in vrtca. Predsednica Sveta zavoda je Nataša Herodež Kranjec.

Člani Sveta zavoda v šol. l. 2022/2023:

 

Priimek in ime Predstavni-ca/-k

 

1. Aubreht Mateja

 

predstavnica delavcev šole
2. Herodež Kranjec Nataša predstavnica delavcev šole,  predsednica Sveta zavoda

 

3. Zupanc Karmen predstavnica delavcev šole

 

4. Medved Mateja predstavnica delavcev POŠ

 

5. nov član predstavnica delavcev vrtca, namestnica predsednice

 

6. Mešič Andreja predstavnica staršev OŠ

 

7. Krk Lidija predstavnica staršev OŠ

 

8. Špoljar Luka

 

predstavnik  staršev vrtca
9. Pukl Valerija

 

predstavnica ustanovitelja
10. Skutnik Felix

 

predstavnik ustanovitelja
11. Kapitler Ivan predstavnik ustanovitelja

 

Osnovni podatki

OSNOVNA ŠOLA POLZELA
ŠOLSKA ULICA 3
3313 POLZELA
Telefon: 03 703 31 00
Fax: 03 572 01 35
e-pošta: tajnistvo-os.polzela1@siol.net
TRR 01373-6030675312
ID za DDV: SI33941688

Šolske dejavnosti
Povezave