Kategorije
Načrt prireditev in aktivnosti
Šolski rokovnik
Ostale povezave

Šolo upravljata ravnateljica in svet zavoda OŠ Polzela, ki ga sestavljajo: trije predstavniki ustanovitelja, tj. Občine, pet predstavnikov zavoda in trije predstavniki staršev. Predstavnike staršev volita v svet zavoda sveta staršev šole in vrtca. Predsednica Sveta zavoda je Nataša Herodež Kranjec.

Člani  Sveta zavoda OŠ Polzela v mandatnem obdobju 28. september 2023 do september 2027 

  Priimek in ime   Predstavnik 

 

1.  Jesenko Nataša  predstavnica delavcev šole, predsednica 
2.  Lukan Urška  predstavnica delavcev šole 

 

3.  Vidmar Dragica  predstavnica delavcev šole 

 

4.  Krajnc Manca  predstavnica delavcev POŠ 

 

5.  Ribič Anja  predstavnica delavcev vrtca,  

namestnica predsednice 

6.  Mešič Andreja   predstavnica staršev OŠ 

 

7.  Založnik Tilen  predstavnik staršev OŠ 

 

8.  Jevšnik Vrečer Ana  predstavnica staršev vrtca  

 

9.  Zajc Sonja  predstavnica ustanovitelja 
10.   Okretič Mateja  predstavnica ustanovitelja  
11.  Kapitler Ivan   predstavnik ustanovitelja 

 

Osnovni podatki

OSNOVNA ŠOLA POLZELA
ŠOLSKA ULICA 3
3313 POLZELA
Telefon: 03 703 31 00
Fax: 03 572 01 35
e-pošta: tajnistvo-os.polzela1@siol.net
TRR 01373-6030675312
ID za DDV: SI33941688

Šolske dejavnosti
Povezave