Kategorije
Načrt prireditev in aktivnosti
Šolski rokovnik
Ostale povezave

Šolo upravljata ravnateljica in svet zavoda OŠ Polzela, ki ga sestavljajo: trije predstavniki ustanovitelja, tj. Občine, pet predstavnikov zavoda in trije predstavniki staršev. Predstavnike staršev volita v svet zavoda sveta staršev šole in vrtca. Predsednica Sveta zavoda je Nataša Herodež Kranjec.

Člani Sveta zavoda v šol. l. 2022/2023:

 

Priimek in ime Predstavni-ca/-k

 

1. predstavnica delavcev šole
2. predstavnica delavcev šole,  predsednica Sveta zavoda

 

3. predstavnica delavcev šole

 

4. predstavnica delavcev POŠ

 

5. predstavnica delavcev vrtca, namestnica predsednice

 

6. predstavnica staršev OŠ

 

7. predstavnica staršev OŠ

 

8.  

 

predstavnik  staršev vrtca
9.  

 

predstavnica ustanovitelja
10.  

 

predstavnik ustanovitelja
11. predstavnik ustanovitelja

 

Osnovni podatki

OSNOVNA ŠOLA POLZELA
ŠOLSKA ULICA 3
3313 POLZELA
Telefon: 03 703 31 00
Fax: 03 572 01 35
e-pošta: tajnistvo-os.polzela1@siol.net
TRR 01373-6030675312
ID za DDV: SI33941688

Šolske dejavnosti
Povezave