Kategorije
Načrt prireditev in aktivnosti
Šolski rokovnik
Ostale povezave

.

DODATNE DEJAVNOSTI ZA RAZVOJ USTVARJALNOSTI UČENCEV IN OSEBNOSTNO RAST

 

RAZISKOVALNE NALOGE

 

Na naši šoli že več kot trideset let nastajajo raziskovalne naloge. V šolskem letu 2020/2021 bodo raziskovalno nalogo izdelali mladi zgodovinarji na temo, ki jo razpisuje Komisija za delo zgodovinskih krožkov pri Zvezi prijateljev mladine Slovenije, in z njo sodelovali na državnem srečanju mladih zgodovinarjev (Nataša Jesenko).

V okviru gibanja Mladi raziskovalci za razvoj Šaleške doline, ki ga na regijskem nivoju organizira Šolski center Velenje, na državnem pa Zveza za tehnično kulturo Slovenije, bodo učenci na izbranih področjih izdelali raziskovalne naloge.

V okviru projekta TURIZMU POMAGA LASTNA GLAVA bodo učenci z mentoricama izdelali turistično-projektno nalogo (Mateja Stražar, Lea Tomšič).

 

MEDIACIJA (Barbara Hudoklin, Karmen Zupanc)

Za učence predmetne stopnje bo organiziran dvodnevni mediacijski vikend, in sicer kot nadaljevanje interesne dejavnosti oz. usposabljanja vrstniških mediatorjev. Mediatorji bodo tako v strnjeni obliki nadgradili in utrdili svoje znanje.

Cilji so še: osebnostna rast in razvoj otroka; dajanje pomoči za samopomoč; pridobivanje socialnih veščin; razvoj različnih oblik mišljenja; pridobivanje občutka za timsko delo.

Za pregled in opis interesnih dejavnosti, tečajev, taborov in natečajev klikni TUKAJ.

Osnovni podatki

OSNOVNA ŠOLA POLZELA
ŠOLSKA ULICA 3
3313 POLZELA
Telefon: 03 703 31 00
Fax: 03 572 01 35
e-pošta: tajnistvo-os.polzela1@siol.net
TRR 01373-6030675312
ID za DDV: SI33941688

Šolske dejavnosti
Povezave