Kategorije
Načrt prireditev in aktivnosti
Šolski rokovnik
Ostale povezave

 

Razred Vsebina Mesec
1. PODNEBNE SPREMEMBE IN VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI (celostni ND)

DAN ZDRAVJA (celostni ND)

EKOLOGIJA

4. 10. 2023

5. 4. 2024

april 2024

2. PODNEBNE SPREMEMBE IN VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI (celostni ND)

DAN ZDRAVJA (celostni ND)

ZDRAVNIŠKI PREGLED, VZGOJA ZA ZDRAVJE

4. 10. 2023

5. 4. 2024

po dogovoru

3. PODNEBNE SPREMEMBE IN VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI (celostni ND)

DAN ZDRAVJA (celostni ND)

EKOLOGIJA

4. 10. 2023

5. 4. 2024

april 2024

4. PODNEBNE SPREMEMBE IN VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI (celostni ND)

DAN ZDRAVJA (celostni ND)

ZDRAVNIŠKI PREGLED, VZGOJA ZA ZDRAVJE

4. 10. 2023

5. 4. 2024

po dogovoru

5. PODNEBNE SPREMEMBE IN VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI (celostni ND)

DAN ZDRAVJA (celostni ND)

NARAVNE ZNAČILNOSTI DINARSKOKRAŠKIH POKRAJIN

(naravoslovni tabor)

4. 10. 2023

5. 4. 2024

april 2024

6. PODNEBNE SPREMEMBE IN VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI (celostni ND)

DAN ZDRAVJA (celostni ND)

ZDRAVNIŠKI PREGLED, VZGOJA ZA ZDRAVJE

4. 10. 2023

5. 4. 2024

po dogovoru

7. PODNEBNE SPREMEMBE IN VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI (celostni ND)

DAN ZDRAVJA (celostni ND)

DAN ZA SAVINJO

4. 10. 2023

5. 4. 2024

maj 2024

8. PODNEBNE SPREMEMBE IN VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI (celostni ND)

DAN ZDRAVJA (celostni ND)

ZDRAVNIŠKI PREGLED, VZGOJA ZA ZDRAVJE

4. 10. 2023

5. 4. 2024

po dogovoru

9. PODNEBNE SPREMEMBE IN VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI (celostni ND)

DAN ZDRAVJA (celostni ND)

DAN ZA SAVINJO

4. 10. 2023

5. 4. 2024

maj 2024

Osnovni podatki

OSNOVNA ŠOLA POLZELA
ŠOLSKA ULICA 3
3313 POLZELA
Telefon: 03 703 31 00
Fax: 03 572 01 35
e-pošta: tajnistvo-os.polzela1@siol.net
TRR 01373-6030675312
ID za DDV: SI33941688

Šolske dejavnosti
Povezave