Kategorije
Načrt prireditev in aktivnosti
Šolski rokovnik
Ostale povezave

.

Namen šolskega sklada je financiranje dejavnosti posameznega oddelka, ki se ne financirajo iz javnih sredstev, nakup nadstandardne opreme (npr. za otroke s posebnimi potrebami), pomoč učencem v gmotni stiski (šola v naravi, ekskurzije …) in družinam v izjemni situaciji. Vanj se stekajo sredstva, ki jih prispevajo donatorji in iz različnih dobrodelnih akcij oz. prireditev. Največ sredstev pridobimo ob šolski dobrodelni prireditvi.

V sklad prispevajo tudi učenci z zbiralnimi akcijami (papir, kartuše …).

 

Šolski sklad upravlja upravni odbor, ki ga vodi predsednica Katja Čeh. Pri dodeljevanju finančne pomoči učencem iz socialno šibkih družin upošteva naslednje kriterije:

  • starši prejemajo denarno socialno pomoč,
  • število šoloobveznih otrok v družini,
  • dolgotrajni socialni problemi,
  • alkoholizem ali druga zasvojenost v družini,
  • enoroditeljska ali rejniška družina,
  • minimalno preseganje socialnega

Starši zaprosijo za finančno pomoč s pisno vlogo. Upravni odbor obravnava vloge in starše pisno obvesti o rešitvi.

Vsako šolsko leto upravni odbor s strani šole, vrtca in staršev prejme veliko vlog, ki pa so praviloma pozitivno rešene.

 

STANJE NA ŠOLSKEM SKLADU

Začetno stanje (1. 9. 2022)                        9.116,90 €

Prilivi (1. 9. 2022 – 1. 7. 2023)                  7.856,86 €

Odlivi (1. 9. 2022 – 1. 7. 2023)                  8.819,29 €

Končno stanje (1. 7. 2023)                          8.154,47 €

 

Vlogo za šolski sklad si prenesete tukaj.

Osnovni podatki

OSNOVNA ŠOLA POLZELA
ŠOLSKA ULICA 3
3313 POLZELA
Telefon: 03 703 31 00
Fax: 03 572 01 35
e-pošta: tajnistvo-os.polzela1@siol.net
TRR 01373-6030675312
ID za DDV: SI33941688

Šolske dejavnosti
Povezave