Kategorije
Načrt prireditev in aktivnosti
Šolski rokovnik
Ostale povezave

.

Učitelj Predmet Razrednik Govorilne ure
MOJCA ARCET/

ANJA GOJKOVIČ

MAT/ TIT

sorazrednik, ŠPO

7. A *torek, 8.20-9.05;**torek,  10.15-11.00

*torek, 8.20-9.05,

**torek, 11.55-12.40;

ANDREJA ŠPAJZER/ PETRA  TEVŽIČ MAT/

sorazrednik

7. B *četrtek, 11.05-11.50; ** četrtek, 10.15-11.00

po dogovoru

MOJCA KACJAN/ SARA GORIČAR CILENŠEK  TJA/

sorazrednik, DSP

7. C *četrtek, 8. 20-9.05

*po dogovoru

KARMEN ZUPANC/

KATJA ČEH

SLO/

sorazrednik, PSIH.

8. A sreda, 10.10-10.55

*torek, 8.20–9.05; **četrtek, 8.20–9.05

LUČKA RANČIGAJ/SIMONA TOMŠIČ TJA/

sorazrednik, ŠPO

8. B *sreda, 11.05-11.50; ** četrtek, 8.20-9.05

po dogovoru

DOBRILA VUČENOVIĆ/

MIJA NOVAK

 SLO/

sorazrednik GUM

8. C sreda, 13.00-13.45

sreda, 10.10-10.55

DOROTEJA SMEJ SKUTNIK/BORUT PETRIČ NAR, BIO, KEM

sorazrednik, ROID

8. Č petek, 9.10-9.55
SIMON KRUMPAK/ MARIJA KRONOVŠEK ŠPO/

sorazrednik, SLJ

9. A *torek, 11.05-11.50,

**ponedeljek 10.15-11.00;

*četrtek, 9.10-9.55, ** četrtek 11.05-11.50

ANDREJA STARMAN/

MOJCA CESTNIK

NAR, GOS, BIO

sorazrednik, SLJ

9. B *četrtek, 9.10-9.55; ** sreda, 10.15-11.00

*četrtek, 11.00-11.45; ** četrtek, 8.20-9.05

NATAŠA JESENKO/ DANICA GOBEC ZGO, DKE/

sorazrednik, MAT

9. C sreda, 12.45–13.30

*ponedeljek, 10.10–10.55, **ponedeljek, 11.00-11.45

MOJCA KACJAN TJA   sreda, 8.20-9.05
BORUT PETRIČ računalnikar   po dogovoru
MILENA HRIBERŠEK organiz. šolske prehrane   ponedeljek, 11.00-11.45
ALJA BRATUŠA knjižničarka   po dogovoru
KATJA ČEH psihologinja   po dogovoru
SARA GORIČAR CILENŠEK specialna pedagoginja   ponedeljek, 7.30–8.15
  mobilna socialna pedagoginja   po dogovoru
BERNARDKA SOPČIČ IZBIRNI PREDMET KEŽ   po dogovoru

 

* A-urnik

** B-urnik

Osnovni podatki

OSNOVNA ŠOLA POLZELA
ŠOLSKA ULICA 3
3313 POLZELA
Telefon: 03 703 31 00
Fax: 03 572 01 35
e-pošta: tajnistvo-os.polzela1@siol.net
TRR 01373-6030675312
ID za DDV: SI33941688

Šolske dejavnosti
Povezave