Kategorije
Načrt prireditev in aktivnosti
Šolski rokovnik
Ostale povezave

.

ŠOLA V NARAVI, NARAVOSLOVNI TABOR

.

V šolskem letu 2020/2021 bodo učenci 4. razreda odšli v šolo v naravi v Mursko Soboto, kjer bodo z dnevi dejavnosti združili tudi plavalni tečaj. S tem bomo zagotovili čim večjemu številu učencev, da bodo plavalno opismenjeni, saj so sistematično vključeni v plavalni tečaj že v vrtcu, nato pa še v 2. in 4. razredu.

Učencem 6. razredov pa bomo v  decembru ponudili zimsko šolo v naravi na Kopah, kjer bodo lahko usvajali in izpopolnjevali smučarske veščine ter spoznavali značilnosti gorskega sveta.

Za učence 5. razredov bomo organizirali petdnevni naravoslovni tabor v CŠOD Murska Sobota. Učenci bodo spoznavali značilnosti kraja in okolice, tamkajšnjo kulturno dediščino in ustvarjali v kreativnih delavnicah.

 

Razred Število Termin Kraj
4. 54 januar Murska Sobota
5. ab

4., 5. POŠ

61

11

januar Murska Sobota
6. ab

6. cč

85 14.-18. 12. 2020 Kope
Osnovni podatki

OSNOVNA ŠOLA POLZELA
ŠOLSKA ULICA 3
3313 POLZELA
Telefon: 03 703 31 00
Fax: 03 572 01 35
e-pošta: tajnistvo-os.polzela1@siol.net
TRR 01373-6030675312
ID za DDV: SI33941688

Šolske dejavnosti
Povezave