Kategorije
Načrt prireditev in aktivnosti
Šolski rokovnik
Ostale povezave

Svet staršev je posvetovalni organ ravnateljice in skrbi za organizirano uresničevanje interesa staršev. Sestavljajo ga starši – predstavniki oddelčnih skupnosti, izvoljeni na roditeljskih sestankih.

Šolsko leto 2017/18

Šolsko leto 2016/17

Šolsko leto 2015/16

Šolsko leto 2014/15

Šolsko leto 2013/14

 

ČLANI SVETA  STARŠEV ŠOLE V ŠOL. L. 2022/2023

Razred Priimek in ime
1.a Čas Tina
1.b König Irena
1.c Magajne Tina
1.razred POŠ Pajenk Alenka
2.a Rožanski Fidler Ksenja
2.b Rezar Tina
2.c  
2.razred POŠ  
3.a Krivec Bojan
3.b Pucelj Katarina
3.razred POŠ Beričič Sandra
4.a Stražišnik Nataša
4.b Koren Jan
4.c Anžur Peter
4.razred POŠ Brinovšek Tadej
5.a Kalan Simona
5.b Založnik Tilen
5.c Pevnik Tomaž
5.razred POŠ Zabukovnik Maja
6.a Satler Barbara
6.b Rizmal Karin
6.c Platovšek Jasna
7.a Zabavnik Aleksandra
7.b Tomažič Metka
7.c Kosi Šolajić Marzenka
8.a Mešič Andreja
8.b Čuvan Tina
8.c Verdev Marko
9.a Golja Valentina
9.b Raček Nina
9.c Borovnik Tea
9.č Krk Lidija

 

Osnovni podatki

OSNOVNA ŠOLA POLZELA
ŠOLSKA ULICA 3
3313 POLZELA
Telefon: 03 703 31 00
Fax: 03 572 01 35
e-pošta: tajnistvo-os.polzela1@siol.net
TRR 01373-6030675312
ID za DDV: SI33941688

Šolske dejavnosti
Povezave