Kategorije
Načrt prireditev in aktivnosti
Šolski rokovnik
Ostale povezave

Svet staršev je posvetovalni organ ravnateljice in skrbi za organizirano uresničevanje interesa staršev. Sestavljajo ga starši – predstavniki oddelčnih skupnosti, izvoljeni na roditeljskih sestankih.

Šolsko leto 2017/18

Šolsko leto 2016/17

Šolsko leto 2015/16

Šolsko leto 2014/15

Šolsko leto 2013/14

 

ČLANI SVETA  STARŠEV ŠOLE V ŠOL. L. 2021/2022

Razred Ime in priimek
1.A Ksenija Fidler Rožanski
1.B Luka Ocvirk
1.C Matej Šinko
2.A Bojan Krivec
2.B David Čas
3.A Nataša Stražišnik
3.B Jan Koren
3.C Anja Marjetič
4.A Maša Ben Maatoug
4.B Ana Povše
4.C Tomaž Pevnik
5.A Barbara Satler
5.B Karin Rizmal
5.C Jasna Platovšek
6.A Aleksandra Zabavnik
6.B Ksenija Rojko Mešič
6.C Jadranko Andročec
7.A Andreja Mešič, predsednica
7.B Tina Čuvan
7.C Janja Resman
8.A Valentina Golja
8.B Lidia Kralj, namestnica predsednice
8.C Tea Borovnik
8.Č Lidija Krk
9.A Natalija Horvat
9.B Taja Steblovnik
9. C Marko Lesjak
   
1.r poš Sabina Jeromel
2.r poš Sandra Beričič
3.r poš Tadej Brinovšek
4.r poš Maja Zabukovnik
5.r poš Irena Lemež
Osnovni podatki

OSNOVNA ŠOLA POLZELA
ŠOLSKA ULICA 3
3313 POLZELA
Telefon: 03 703 31 00
Fax: 03 572 01 35
e-pošta: tajnistvo-os.polzela1@siol.net
TRR 01373-6030675312
ID za DDV: SI33941688

Šolske dejavnosti
Povezave