Kategorije
Načrt prireditev in aktivnosti
Šolski rokovnik
Ostale povezave

.

Prvi roditeljski sestanek za starše učencev prvega, drugega in tretjega triletja bo 7. septembra 2023.

O datumih roditeljskih sestankov, ki bodo organizirani med letom, boste pisno obveščeni.

Vsebinsko bo prvi roditeljski sestanek skupen za vsa triletja, kjer bo ravnateljica predstavila prednostne naloge in novosti iz letnega delovnega načrta šole, razredniki pa bodo predstavili cilje in standarde posameznih predmetnih področij, tekmovanja v znanju in druge informacije, vezane na oddelčno skupnost. Ostali sestanki bodo oddelčni.

Starše vabimo, da se čim bolj vključujete v življenje in delo na šoli, še zlasti pri dnevih dejavnosti, interesnih dejavnostih in drugih projektih šole. Tako želimo splesti čim tesnejše vezi med šolo in vami, spoštovani starši, saj je le tako mogoče graditi skupne cilje in jih uspešno uresničevati.

 

NAČRTOVANI RODITELJSKI SESTANKI:

  • uvodni roditeljski sestanek, 7. 9. 2023
  • karierna orientacija; priprava na prehod v srednjo šolo ALI
  • okrogla miza s starši in z učenci – izvede jo razrednik, tudi večkrat, če je potrebno (aktualna ali tekoča problematika)
  • zaključno srečanje – po dogovoru

 

Roditeljski sestanki bodo organizirani predvidoma v septembru 2023, januarju 2024 in v aprilu/maju/juniju 2024.

Osnovni podatki

OSNOVNA ŠOLA POLZELA
ŠOLSKA ULICA 3
3313 POLZELA
Telefon: 03 703 31 00
Fax: 03 572 01 35
e-pošta: tajnistvo-os.polzela1@siol.net
TRR 01373-6030675312
ID za DDV: SI33941688

Šolske dejavnosti
Povezave