Kategorije
Načrt prireditev in aktivnosti
Šolski rokovnik
Ostale povezave

Na OŠ Polzela smo na področju Trajnostne mobilnosti dejavni že dlje časa.

Stalnica našega programa je aktivna udeležba in množično sodelovanje v okviru Tedna mobilnosti, ki

se izvaja v mesecu septembru. V tednu mobilnosti izvajamo številne različne dejavnosti na področju

preventive in ozaveščanja o TM, ohranjanju čistega okolja in zmanjševanju prometa v okolici šole.

Aktivni sprehodi v okolici šole ob opazovanju prometne infrastrukture, štetje prometa, opazovanje

prometnih znakov, zapiranje parkirišč ki se spremenijo v umetniško platno, izvajanje peš busa in še

mnogo drugih različnih aktivnosti se je v letih zvrstilo.

 

Od leta 2018 se izvajanje peš busa iz tedna mobilnosti premesti na vsakotedenski urnik, ko s tremi

trasami peš bus v šolo poteka skozi celo šolsko leto enkrat tedensko. Udeležba je vsako leto večja,

kar nam daje dober signal o pomenu TM v našem okolju, da odgovornost za svoja ravnanja

povežemo od učiteljev do učencev in staršev, ki nam izvajanje odgovornih nalog zaupajo.

 

Skozi celo šolsko leto skušamo pozitivno vplivati na TM tudi z enkratnimi projekti. Tudi v preteklih letih smo pozitivno vplivali na TM v sodelovanju z AVP in lokalno SPV v obliki delavnic, predavanj in obiska policista v šoli. Pomembno vlogo v našem okolju pripisujemo tudi obvezni aktivnosti v učnem načrtu, kolesarskemu izpitu. Sistematično, metodično in v skladu s predpisi izvajamo kolesarske izpite na matični in podružnični šoli, kjer vsako leto uspešno izpit opravi okoli 80 učenk in učencev. Kolesarski izpit izvajamo v pomladnem času, z medpredmetno povezavo in vključevanjem športa in aktivnega preživljanja prostega časa tudi izven šolskih prostorov.

 

Kolesarske aktivnosti v spomladanskem času vključimo v predmet šport tudi z drugimi učenci, ki se

preizkusijo v spretnosti vožnji, vožnjo na kolesarskem poligonu in poznavanju opreme kolesa.

V mesecu maju se z učenci 6.- 9. razreda udeležimo tekmovanja Kaj veš o prometu, kjer znanje s področja kolesarjenja in prometne vzgoje nadgradimo in se uspešno udeležujemo regijskih in državnih tekmovanj.

 

Učenci 5. razreda se z razredničarkami že več let prijavljajo in uspešno sodelujejo v projektu

Varno na kolesu, kjer podrobneje spoznavajo promet, pravila v prometu, možnosti za udeležbo v

prometu in nadgrajujejo svoje znanje.

 

V nadaljevanju pa vam predstavljamo zloženko in video, ki smo ju pripravili kot predstavitev udejanjenih strategij trajnostne mobilnosti na naši šoli.

 

 


Osnovni podatki

OSNOVNA ŠOLA POLZELA
ŠOLSKA ULICA 3
3313 POLZELA
Telefon: 03 703 31 00
Fax: 03 572 01 35
e-pošta: tajnistvo-os.polzela1@siol.net
TRR 01373-6030675312
ID za DDV: SI33941688

Šolske dejavnosti
Povezave