Kategorije
Načrt prireditev in aktivnosti
Šolski rokovnik
Ostale povezave
Dopolnitev pravil šolske prehrane
(07.12.2011)

Dopolnitev PRAVIL ŠOLSKE PREHRANE
Sprejeto na Svetu staršev in Svetu zavoda z dne, 06. 01. 2011
 
Poglavje 1. – UVODNA DOLOČILA, k 3. točki se doda predzadnja alineja:
Učenec lahko izjemoma pozabi kartico za kosilo le 1 x mesečno, takrat dobi potrdilo v tajništvu. Če pozabi kartico večkrat v mesecu, kosila ne more prejeti, vendar se mu obračuna.
Osnovni podatki

OSNOVNA ŠOLA POLZELA
ŠOLSKA ULICA 3
3313 POLZELA
Telefon: 03 703 31 00
Fax: 03 572 01 35
e-pošta: tajnistvo-os.polzela1@siol.net
TRR 01373-6030675312
ID za DDV: SI33941688

Šolske dejavnosti
Povezave