Kategorije
Načrt prireditev in aktivnosti
Šolski rokovnik
Ostale povezave

Spoštovani starši bodočih prvošolcev,
na vpis vabimo 10. in 11. februarja na matični šoli ter 12. februarja na POŠ Andraž. Vpisujejo se otroci, rojeni v letu 2015, ki bivajo v našem šolskem okolišu. O točnem terminu boste v teh dneh obveščeni po pošti, prosimo, da ga zaradi zagotavljanja varovanja zdravja upoštevate. Vabljeni ste starši brez otrok. Tudi v primeru prepisa ali odloga otroka najprej vpišete, nato urejamo ostalo. V primeru vprašanj se oglasite šolski psihologinji Katji Čeh na katja.ceh@guest.arnes.si.

Osnovni podatki

OSNOVNA ŠOLA POLZELA
ŠOLSKA ULICA 3
3313 POLZELA
Telefon: 03 703 31 00
Fax: 03 572 01 35
e-pošta: tajnistvo-os.polzela1@siol.net
TRR 01373-6030675312
ID za DDV: SI33941688

Šolske dejavnosti
Povezave