Kategorije
Načrt prireditev in aktivnosti
Šolski rokovnik
Ostale povezave

Na OŠ Polzela je 29. 1. 2015 potekal šolski otroški parlament z naslovom Izobraževanje in poklicna orientacija.

Program Otroški parlament, ki ga koordinira Zveza prijateljev mladine Slovenije v sodelovanju s šolami in drugimi institucijami,  je oblika vzgoje otrok in mladostnikov za demokracijo. Otrokom ponuja priložnost, da izrazijo svoje mnenje o stvareh, ki so zanje pomembne, da izmenjajo svoja stališča na šolski, medobčinski, regijski in državni ravni in da njihov glas tako seže tudi v javnost.

Po glasbeni iztočnici v izvedbi Lucije Rakun (mentorica Mija Novak) je ravnateljica mag. Bernardka Sopčič podelila pohvale in nagrade učencem, ki so sodelovali na šolskem literarnem natečaju »Za razigrano in ustvarjalno otroštvo«. Prispevke je pregledala in ocenila strokovna komisija, ki so jo sestavljale učiteljice slovenščine in knjižničarka. Knjižni nagradi za najboljši literarni deli sta prejeli osmošolki Maša in Lina Kovač, pohvale pa devetošolka Nika Rednak in osmošolki Barbara Žgank in Natja Kapitler.

V osrednjem delu prireditve so predstavniki oddelčnih skupnosti pod mentorstvom učiteljice Nataše Jesenko in ravnateljice Bernardke Sopčič razpravljali o vlogi in pomenu različnih oblik izobraževanja, izbiri poklica, vseživljenjskem učenju in poklicih prihodnosti. Na zasedanje šolskega otroškega parlamenta so se pripravljali v okviru oddelčnih skupnosti pod vodstvom razrednikov, zato so poleg osebnih stališč posredovali tudi mnenja svojih sošolcev.

Pogovor so vodili devetošolci Lara Sonjak, Larisa Zabukovnik in Dominik Jurak.

Srečanje so s svojo prisotnostjo obogatili povabljeni gostje: župan občine Polzela Jože Kužnik, podžupan Igor Pungartnik, predstojnica OE ZRSŠ Celje Sonja Zajc, sekretarka Medobčinske zveze prijateljev mladine Velenje in regijska koordinatorka Otroškega parlamenta Kristina Kovač, vodja policijskega okoliša Tomaž Aubreht, koordinatorica zdravstvene vzgoje Daliborka Novaković, modna oblikovalka Maja Štamol Droljc in podjetnica Jolanda Ušen. Učence so s svojimi mnenji o obravnavani tematiki dodatno motivirali za razmišljanje in z njimi podelili svoje osebne zgodbe in bogate izkušnje.

Da bo glas naših osnovnošolcev segel še malo dlje, so mladi parlamentarci izbrali pet predstavnikov, ki jih bodo zastopali na medobčinskem otroškem parlamentu 12. februarja v Žalcu. Izbrani učenci so: Aneja Butinar, Lara Sonjak, Larisa Zabukovnik, Maša Veler in Žan Majhen. Želimo jim uspešno delo.

 Mentorica otroškega parlamenta Nataša Jesenko

Osnovni podatki

OSNOVNA ŠOLA POLZELA
ŠOLSKA ULICA 3
3313 POLZELA
Telefon: 03 703 31 00
Fax: 03 572 01 35
e-pošta: tajnistvo-os.polzela1@siol.net
TRR 01373-6030675312
ID za DDV: SI33941688

Šolske dejavnosti
Povezave