Kategorije
Načrt prireditev in aktivnosti
Šolski rokovnik
Ostale povezave
  • Navodila za 10. teden – 01. 06. – 02. 06. 2020
    • Učno gradivo za dan 01. 06. 2020
    • Učno gradivo za dan 02. 06. 2020
Osnovni podatki

OSNOVNA ŠOLA POLZELA
ŠOLSKA ULICA 3
3313 POLZELA
Telefon: 03 703 31 00
Fax: 03 572 01 35
e-pošta: tajnistvo-os.polzela1@siol.net
TRR 01373-6030675312
ID za DDV: SI33941688

Šolske dejavnosti
Povezave