Kategorije
Načrt prireditev in aktivnosti
Šolski rokovnik
Ostale povezave

vodaSpoštovani starši!

V skladu z Letnim delovnim načrtom šole, s katerim ste bili seznanjeni že na prvem roditeljskem sestanku v tem šolskem letu in je objavljen na naši spletni strani, bo sobota, 2. 2. 2019, delovna.

Izvedli bomo celostni naravoslovni dan na temo Voda. Pričetek delovnega dne bo ob običajni uri – 8.20, zaključek ob 12.40. Ta dan bo za učence pripravljena le malica, ostalih obrokov ne bo. Prav tako ne bomo organizirali podaljšanega bivanja.

Vozni red organiziranega prevoza  prihodov in odhodov na ta dan  bomo objavili pravočasno v prihodnjem tednu.

V kolikor bi starši za učence 1. razreda na ta dan potrebovali varstvo pred poukom, sporočite to do srede, 30. 1. 2019, razredničarkam. Vljudno  prosimo, da ob tem navedete tudi uro prihoda.

Prijazno  pozdravljeni.

Pripravila Simona Tomšič                                                                                                  Ravnateljica mag. Bernardka Sopčič                                                                       

Osnovni podatki

OSNOVNA ŠOLA POLZELA
ŠOLSKA ULICA 3
3313 POLZELA
Telefon: 03 703 31 00
Fax: 03 572 01 35
e-pošta: tajnistvo-os.polzela1@siol.net
TRR 01373-6030675312
ID za DDV: SI33941688

Šolske dejavnosti
Povezave