Kategorije
Načrt prireditev in aktivnosti
Šolski rokovnik
Ostale povezave

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS je objavil razpis za štipendije za deficitarne poklice. Možno se bo prijaviti med junijem in septembrom 2018 za prihodnje šolsko leto. Štipendija znaša 100€ mesečno. Prednost imajo dijaki, ki se vpisujejo v prve letnike določenih triletnih programov (odpri seznam). Razpis je objavljen na spletni strani sklada: www.sklad-kadri.si .

Osnovni podatki

OSNOVNA ŠOLA POLZELA
ŠOLSKA ULICA 3
3313 POLZELA
Telefon: 03 703 31 00
Fax: 03 572 01 35
e-pošta: tajnistvo-os.polzela1@siol.net
TRR 01373-6030675312
ID za DDV: SI33941688

Šolske dejavnosti
Povezave