Kategorije
Načrt prireditev in aktivnosti
Šolski rokovnik
Ostale povezave

Katalog informacij javnega značaja

(23.12.2011)

1. Osnovni podatki o katalogu
Naziv zavoda: Osnovna šola Polzela
Polzela 10
3313 Polzela
Odgovorna uradna oseba: Valerija Pukl, uni.dipl. ped., ravnatelj
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.osnovna-sola-polzela.com

 

osnovnošolsko izobraževanje

Osnovna šola Polzela, Polzela 10, 3313 PolzelaOsnovna šola Polzela enota vrtec, Polzela 131/a, 3313 PolzelaPodružnična šola Andraž, Andraž nad Polzelo 64, 3313 Polzela

Organigram zavoda

 

 

 

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
Opis dostopa do posameznih sklopov informacij: Večina informacij je dostopna prek spleta http://www.os-polzela.net.siob vsakem času.Informacije so fizično dostopne v delovnem času na sedežu šole.

 

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja
Seznam desetih najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov (samodejno generiran seznam, ki ga določa povpraševanje po posamezni informaciji)  

 

Stroškovnik

(23.12.2011)

Stroškovnik o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja
(več informacij…)

 

 

 

 

Osnovni podatki

OSNOVNA ŠOLA POLZELA
ŠOLSKA ULICA 3
3313 POLZELA
Telefon: 03 703 31 00
Fax: 03 572 01 35
e-pošta: tajnistvo-os.polzela1@siol.net
TRR 01373-6030675312
ID za DDV: SI33941688

Šolske dejavnosti
Povezave