Kategorije
Načrt prireditev in aktivnosti
Šolski rokovnik
Ostale povezave

Za starše mlajših otrok prilagamo praktičen krajši priročnik o rabi telefona in spleta, ki so ga pripravili na Safe.si: “Mami, a mi daš telefon?”.

Osnovni podatki

OSNOVNA ŠOLA POLZELA
ŠOLSKA ULICA 3
3313 POLZELA
Telefon: 03 703 31 00
Fax: 03 572 01 35
e-pošta: tajnistvo-os.polzela1@siol.net
TRR 01373-6030675312
ID za DDV: SI33941688

Šolske dejavnosti
Povezave