Kategorije
Načrt prireditev in aktivnosti
Šolski rokovnik
Ostale povezave

Znan je prestavljen rok  za prijavo kandidatov za vpis v srednje šole za prihodnje šolsko leto, in sicer je to 11. maj 2020. Sporočamo vam, da smo poskrbeli za vse prijavnice, ki ste nam jih oddali, in vam ni potrebno ničesar več storiti. Prav tako je 11. maj 2020 novi rok za prijavo v dijaške domove, te oddajate sami, če se bo kdo odločil za to možnost.

V rokovniku (prenesi) vas obveščam še o premiku drugih datumov, povezanih z vpisom v srednjo šolo. Sam postopek pa pojasnjujem v nadaljevanju.

Kot ste izvedeli, letošnji NPZ odpadejo. Srednje šole bodo izvajale preizkuse nadarjenosti (za umetniško gimnazijo, zobotehnik ipd.) in razgovore za športni oddelek gimnazije v tednu od 1. – 6. junija 2020 in bodo prijavljene kandidate o natančnem terminu še obvestile po pošti – v Velenju bodo npr. izvedeni na daljavo. Priporočam, da spremljate tudi spletne strani srednjih šol.

Na spletni strani ministrstva za šolstvo bo do 20. maja 2020 dopoldan objavljeno število prijav na posamezen program. Takrat prične teči 14-dnevni rok za naknaden prenos prijave, ki se konča 16. junija 2020 do 14. ure. Da bi se v čim večji meri izognili fizičnim obiskom srednjih šol, svetujemo, da v primeru, če se boste odločili za prenos prijave, to storite tako, da na elektronski naslov šolskega svetovalnega delavca posredujete pisno izjavo, v kateri zaprosite, da v vašem imenu svetovalni delavec odjavi kandidata na programu, za katerega je oddal prvotno prijavnico, in jo posreduje na drugo šolo, kamor bi jo želel kandidat prenesti. Priporočamo, da pisna izjava vsebuje: podatke o kandidatu (ime in priimek, EMŠO), podatke o programu, na katerega je trenutno prijavljen, podatke o šoli in o programu, na katerega želi, da se prijava prenese, podpis kandidata in staršev.

O omejitvi vpisa bodo kandidati obveščeni do 26. junija 2020 s strani srednje šole oz. do 30. junija 2020 s strani dijaških domov.

Kandidati, ki se prijavite na šolo oziroma v program brez omejitve vpisa, se po zaključku osnovnošolskega izobraževanja tudi vpišete. Vpis  v srednje šole in dijaške domove v t.i. prvem krogu bo potekal v času od 30. 6. do 6. 7. 2020, podrobnejša navodila in točne termine vam bodo srednje šole poslale po pošti.

Kandidati, ki se prijavite na šolo oziroma v program z omejitvijo vpisa, in ne bi bili izbrani na šoli, na katero so oddali prijavo, se lahko v drugem krogu prijavijo na preostalih 10 % vpisnih mest na šolah z omejenim vpisom ali na prosta vpisna mesta na šolah, ki nimajo dovolj prijavljenih kandidatov. V tem primeru oddate svojo prijavnico na šolo, na katero ste se vpisali v 1. krogu do 9. julija do 13. ure. Prijavnico dobite na srednji šoli ali na strani ministrstva. Rezultati drugega kroga bodo znani do 14. 7. 2020, vpis pa bo možen do 16. 7. 2020.

Za vsa vprašanja sem na voljo na katja.ceh@guest.arnes.si ali preko aplikacije eAsistent.

Lepo vas pozdravljam,

Katja Čeh, psihologinja

Osnovni podatki

OSNOVNA ŠOLA POLZELA
ŠOLSKA ULICA 3
3313 POLZELA
Telefon: 03 703 31 00
Fax: 03 572 01 35
e-pošta: tajnistvo-os.polzela1@siol.net
TRR 01373-6030675312
ID za DDV: SI33941688

Šolske dejavnosti
Povezave