Kategorije
Načrt prireditev in aktivnosti
Šolski rokovnik
Ostale povezave
Foto Rok Lešnik, 8. b

Foto Rok Lešnik, 8. b

Spoštovani!

Obveščamo vse učenke, učence ter Vas spoštovani starši, da jutri, v ponedeljek, 3. 2. 2014, zaradi izrednih vremenskih razmer odpade pouk in vse planirane aktivnosti na OŠ Polzela. Tako so odpovedana tudi potovanja v CŠOD Bohinj za šestošolce in CŠOD Breženka, Fiesa za sedmošolce. Ravnamo v skladu z okrožnico ministra za izobraževanje, znanost in šport, dr. Jerneja Pikala, ki pravi, da v kolikor so razmere takšne, da ogrožajo življenja in varnost otrok, naj programe in aktivnosti odpovemo. Čeprav pouk odpade, bomo tako v vrtcu Polzela kot  tudi na OŠ Polzela organizirali varstvo vseh tistih otrok, ki jim ga starši ne morete zagotoviti. Za te otroke bo poskrbljena tudi prehrana. Zaradi razmer v Andražu bosta Podružnična šola in vrtec tam zaprta. V kolikor potrebujete varstvo, se obrnite na matično šolo in vrtec.  Prosimo, da spremljate razmere in se z morebitnimi vprašanji obrnete na našo telefonsko številko 03 703 31 12 oz. e pošto: tajnistvo-os.polzela1@siol.net. Manjkajoče dneve bomo nadomestili v naslednjih sobotah.

Lep pozdrav.

Ravnateljica

mag. Bernardka Sopčič

 

Osnovni podatki

OSNOVNA ŠOLA POLZELA
ŠOLSKA ULICA 3
3313 POLZELA
Telefon: 03 703 31 00
Fax: 03 572 01 35
e-pošta: tajnistvo-os.polzela1@siol.net
TRR 01373-6030675312
ID za DDV: SI33941688

Šolske dejavnosti
Povezave