Kategorije
Načrt prireditev in aktivnosti
Šolski rokovnik
Ostale povezave

Ker želimo vsem učencem vozačem zagotoviti pravočasen prihod v šolo in da bi se izognili nepotrebnim zapletom,  vas v dogovoru s prevoznikom prosimo, da se s svojim otrokom dogovorite,  da prihaja v jutranjih urah na postajališče pet minut pred uro, ki je navedena  v spodnji  razpredelnici. Več v uradnem obvestilu šole.

Osnovni podatki

OSNOVNA ŠOLA POLZELA
ŠOLSKA ULICA 3
3313 POLZELA
Telefon: 03 703 31 00
Fax: 03 572 01 35
e-pošta: tajnistvo-os.polzela1@siol.net
TRR 01373-6030675312
ID za DDV: SI33941688

Šolske dejavnosti
Povezave