Kategorije
Načrt prireditev in aktivnosti
Šolski rokovnik
Ostale povezave

Dragi starši!
Društvo prijateljev mladine in Rdeči križ ponujata počitniška zdravstvena letovanja za otroke, prednost imajo tisti z zdravniškim potrdilom (vsaj dvakrat bolni v enem letu) in socialno ogroženi. Več informacij in obrazce za prijavo prejmete pri šolski psihologinji ali na spletnih straneh: http://zalec.ozrk.si/sl/Letovanje_otrok/ in http://www.dpmozalec.si/zdravstvena-letovanja/.

Osnovni podatki

OSNOVNA ŠOLA POLZELA
ŠOLSKA ULICA 3
3313 POLZELA
Telefon: 03 703 31 00
Fax: 03 572 01 35
e-pošta: tajnistvo-os.polzela1@siol.net
TRR 01373-6030675312
ID za DDV: SI33941688

Šolske dejavnosti
Povezave