Kategorije
Načrt prireditev in aktivnosti
Šolski rokovnik
Ostale povezave

Veliko učencev se vozi v šolo z avtobusom. Učenec ima pravico do brezplačnega prevoza, če je njegovo prebivališče oddaljeno več kot štiri kilometre od osnovne šole. (Zakon o osnovni šoli, 56. člen, Ur. l. RS 12/96).

Učenci, ko čakate na avtobus, pazite na svojo varnost in bodite prijazni drug do drugega. Še posebej bodite pozorni do mlajših učencev in do učencev, ki so v tem šolskem letu postali šolarji.

 

ENAJST PRAVIL OBNAŠANJA NA AVTOBUSU

 1. Na poti v šolo in iz nje upoštevaj pravila prometne varnosti in se obnašaj spodobno.
 2. Avtobus vedno počakaj na avtobusni postaji oziroma na prostoru, kjer se avtobus ustavlja.
 3. Pri vstopanju na avtobus zagotovi varen vstop sebi in ostalim potnikom (brez prerivanja).
 4. Ob vstopu na avtobus vsak dan vozniku pokaži vozno karto. V primeru, da ti voznik ne dovoli vstopa v avtobus, to takoj sporoči v tajništvo šole.
 5. Hoja, obračanje in skakanje po sedežih v avtobusu so med vožnjo zaradi varnosti prepovedani.
 6. Na avtobusu ne povzročaj nereda in tako omogoči prevozniku varno vožnjo.
 7. Bodi ekofrajer in ne onesnažuj avtobusa namenoma ali iz malomarnosti.
 8. V kolikor povzročiš na avtobusu škodo namenoma, si stroške dolžan povrniti.
 9. Pri izstopu iz avtobusa počakaj, da se vozilo ustavi.
 10. Če moraš za nadaljevanje poti prečkati cesto, počakaj, da avtobus odpelje, in to stori šele takrat, ko boš jasno videl in boš dobro viden drugim udeležencem v prometu.
 11. Bodi prijazen in vljuden do prijateljev in voznika.

 

VOZNI RED v šolskem letu 2012/2013

Smer vožnje

Čas odhoda

Čas prihoda

ODHODI – pred poukom
Železniška postaja – Podvin – Dobrič – Andraž – Založe – N. Klošter – Polzela

 6.38

 7.15

N. Klošter – Založe – Andraž – Dobrič – Podvin – Železniška postaja – Polzela

 7.20

 8.05

Ločica (avtobusna postaja) – Breg – Polzela

 6.40

 7.00

Ločica – Otorepec – Gregorc – Breg – Polzela

 7.45

 8.05

ODHODI – po pouku
Polzela – Železniška postaja – Ločica – Otorepec –Gregorc – Suzuki – Breg

 13.20

Polzela – Brezovec – Andraž – Založe – N. Klošter

 14.00

Polzela – Ločica – Otorepec – Gregorc – Suzuki – Bre

 14.40

Polzela – Železniška postaja – Podvin – Dobri – Andraž – Založe – N. Klošter

 14.40

 

POŠ ANDRAŽ

 ODHODI – pred poukom
 Lovče – Andraž (Zadružni dom) – POŠ Andraž

 6.35

 6.46

 Topolovec – POŠ Andraž

 6.48

 6.50

 Lovče – Andraž (Zadružni dom) – POŠ Andraž

 7.15

 7.26

 Topolovec – POŠ Andraž

 7.28

 7.30

 ODHODI – po pouku
 POŠ Andraž – Andraž (Zadružni dom) – Topolovec

 13.10

 POŠ Andraž – Andraž (Zadružni dom) – Lovče

 13.15

 POŠ Andraž – Andraž (Zadružni dom) – Topolovec

 14.10

 POŠ Andraž – Andraž (Zadružni dom) – Lovče

 14.18

 

Datum: 14. 01. 2013

Zadeva: Avtobusni prevozi šolskih otrok

Spoštovani starši!

V dogovoru z Občino Polzela in prevoznikom vas seznanjamo s dodatnimi pravili, ki se nanašajo na izvajanje šolskih avtobusnih prevozov:

– prevoz uporabljajo le učenci, ki so do njega upravičeni in so prejeli vozovnico;

– v času prevozov upoštevajo učenci na avtobusu pravila, s katerimi jih seznani šofer;

– v času prevozov varnost učencev zagotovi prevoznik;

– učenci izstopajo na postaji, ki je navedena na vozovnici,  v nasprotnem primeru

odgovornost prevzemajo starši .

V primeru, da želite starši glede izvajanja šolskih prevozov kakršnokoli informacijo, je na voljo dežurna številka prevoznika 041 668 082.

Prosimo vas, da si vzamete čas in se s svojim otrokom pogovorite  o pravilih obnašanja  v času šolskih prevozov, ki so zapisana že v šolskem rokovniku in s pravili, ki smo jih navedli danes.

Vsi želimo, da naši otroci, ki uporabljajo šolske prevoze,  pridejo  in odidejo iz šole varno. To pa nam bo uspelo le, če bomo vsi odgovorno opravili svoje delo.

 
Pripravila                                                                                                Ravnateljica

Simona Tomšič                                                                       Valerija Pukl, univ. dipl. ped.

Osnovni podatki

OSNOVNA ŠOLA POLZELA
ŠOLSKA ULICA 3
3313 POLZELA
Telefon: 03 703 31 00
Fax: 03 572 01 35
e-pošta: tajnistvo-os.polzela1@siol.net
TRR 01373-6030675312
ID za DDV: SI33941688

Šolske dejavnosti
Povezave