Kategorije
Načrt prireditev in aktivnosti
Šolski rokovnik
Ostale povezave

Za vse devetošolce, ki se želite vpisati v program umetniška gimnazija – likovna smer, bodo na Gimnaziji Celje – Center v januarju organizirali priprave na preizkus likovne nadarjenosti. Prijaviti se je potrebno do 8. 1. 2020, vse informacije pa dobite na njihovi spletni strani: http://www.gcc.si/priprave-na-preizkus-likovne-nadarjenosti/ .

Osnovni podatki

OSNOVNA ŠOLA POLZELA
ŠOLSKA ULICA 3
3313 POLZELA
Telefon: 03 703 31 00
Fax: 03 572 01 35
e-pošta: tajnistvo-os.polzela1@siol.net
TRR 01373-6030675312
ID za DDV: SI33941688

Šolske dejavnosti
Povezave