Kategorije
Načrt prireditev in aktivnosti
Šolski rokovnik
Ostale povezave

Dragi devetošolci, izšel je Razpis za vpis v srednje šole za šolsko leto 2021/22.
V njem so opisani pomembni datumi, postopki v zvezi z vpisom in navedeni vsi srednješolski izobraževalni programi in število razpisanih prostih mest zanje. Celoten razpis je dostopen na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, za vas sta pomembni predvsem informacija in priloga 1.

Osnovni podatki

OSNOVNA ŠOLA POLZELA
ŠOLSKA ULICA 3
3313 POLZELA
Telefon: 03 703 31 00
Fax: 03 572 01 35
e-pošta: tajnistvo-os.polzela1@siol.net
TRR 01373-6030675312
ID za DDV: SI33941688

Šolske dejavnosti
Povezave