Kategorije
Načrt prireditev in aktivnosti
Šolski rokovnik
Ostale povezave

Spoštovani starši,

Vlada RS je zaradi trenutnih epidemioloških razmer v državi v četrtek, 5. 11. 2020, sprejela sklep, s katerim je za 7 dni podaljšala uporabo omejitev, določenih v Odloku o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolski zavodih (Uradni list RS, št 152/20).

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport je na podlagi 104. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20) izdala sklep, s katerim je, zaradi še vedno zelo resne epidemiološke situacije in izvajanja ukrepov za preprečitev širjenja virusa COVID-19, določila, da se bo od 9. 11. 2020 dalje vzgojno izobraževalno delo v šolah za vse učence izvajalo na daljavo.

Tako na OŠ POLZELA načrtujemo naslednje oblike izvajanja pouka na daljavo:

  • Obvezni del programa bodo učitelji izvajali v obliki pouka na daljavo za tiste vsebinske sklope v učnih načrtih predmetov, ki jih za to priporočil Zavod RS za šolstvo.
  • Na ravni šole je za izvajanje pouka prvi komunikacijski kanal eAsistent in njegove spletne učilnice.
  • Za učence 1.  in 2. razreda je pripravljena le ena spletna učilnica, kjer bodo objavljena navodila in gradivo za pouk. Za učence 3. razreda bodo pripravljene spletne učilnice po predmetnih področjih. Učiteljice se bodo v okviru timov dogovorile o vsebinah za realizacijo pouka. Z učenci bodo komunicirale tudi preko aplikacije »Zoom«. Vse razredničarke Vas bodo o načinih in oblikah dela, sodelovanja tudi predhodno obvestile.
  • Za učenke in učence 4. , 5. razreda bo delo na daljavo potekalo v spletnih učilnicah eA po oddelkih za vsak posamezni predmet ločeno. Učenci so se predhodno že seznanili z uporabo teh, kot tudi z izvedbo video povezovanja v MC Office 365 (Teams), zato bo del pouka potekal tudi na ta način. Zaradi morebitne Vaše pomoči učencem pri šolskem delu, bo pouk potekal občasno tudi deljeno dopoldne, popoldne. Razredničarke Vas bodo o načinu dela predhodno obvestile.
  • Za učenke in učence od 6. do 9. razredov bo delo na daljavo potekalo v spletnih učilnicah eA, kot je potekalo že pred jesenskimi počitnicami, v skladu z načrtom dela. Del pouka bo z učenci, ki so tega vešči, potekal tudi v MC Office 365 (Teams). Načrtovanje pouka in realizacija bosta  potekala v okviru aktivov za vsa predmeta področja. Pri poučevanju na daljavo bomo učitelji namenili pozornost video razlagam, tudi vnaprej posnetim, ki bodo učencem omogočale samostojno razporejanje časa in individualizirano usvajanje snovi, saj si lahko učenec razlago predvaja večkrat.
  • Pri načrtovanju bomo pozorni na dnevno in tedensko obremenitev učencev z obveznostmi pri posameznih predmetih, saj bomo učitelji delo skupno načrtovali.
  • V oddelkih PB bodo učiteljice kot podporo učnim vsebinam za vse oddelke razredne stopnje na blogu tedensko objavljale gradivo. Hkrati pa bodo tudi nudile pomoč učencem, ki se bodo pri pouku na daljavo soočali s težavami.
  • Pomoč učencem z različnimi težavami bodo nudile tudi specialne pedagoginje, socialna pedagoginja in psihologinja, ki bodo spremljale šolsko delo in pri tem priskočile na pomoč.

Spoštovani starši,

Spodbujajte svoje otroke pri šolskem delu, jim po svojih močeh pomagajte oziroma nas obvestite o morebitnih težavah.

Za Vas smo vsak dan na voljo preko našega elektronskega naslova – tajnistvo-os.polzela1@siol.net ali telefonske številke (03) 703 31 00 od 7. do 15. ure, ob sredah med 9. in 12. uro pa je možno tudi ob vnaprej napovedanem terminu urejati zadeve na sedežu šole.

V upanju, da čim prej premagamo vse težave ter se čim prej spet srečamo v živo, Vas lepo pozdravljamo in Vam želimo  vse dobro.

               Ravnateljica

mag. Bernardka Sopčič

Osnovni podatki

OSNOVNA ŠOLA POLZELA
ŠOLSKA ULICA 3
3313 POLZELA
Telefon: 03 703 31 00
Fax: 03 572 01 35
e-pošta: tajnistvo-os.polzela1@siol.net
TRR 01373-6030675312
ID za DDV: SI33941688

Šolske dejavnosti
Povezave