Kategorije
Načrt prireditev in aktivnosti
Šolski rokovnik
Ostale povezave

Znano je stanje prijav na vpis v programe srednjih šol (stanje na dan 9. april 2019). Le-to se lahko še spreminja, saj imajo vsi devetošolci do 23. aprila 2019 možnost, da prijavnico prenesejo na drug program, če menijo, da bi bilo to za njih ustrezneje. Pred tem naj se nujno posvetujejo s svetovalno službo. Stanje prijavljenih lahko preverite na spletni strani pristojnega ministrstva.

Osnovni podatki

OSNOVNA ŠOLA POLZELA
ŠOLSKA ULICA 3
3313 POLZELA
Telefon: 03 703 31 00
Fax: 03 572 01 35
e-pošta: tajnistvo-os.polzela1@siol.net
TRR 01373-6030675312
ID za DDV: SI33941688

Šolske dejavnosti
Povezave