Kategorije
Načrt prireditev in aktivnosti
Šolski rokovnik
Ostale povezave

ZOBOZDRAVSTVENA VZGOJA

Zobozdravstveno vzgojo izvaja Nada Cilenšek, dipl. med. sestra, v sodelovanju z odgovornim zobozdravnikom za njegovo področje, in sicer v okviru Upravne enote Žalec.

VZGOJA ZA ZDRAVJE

Naloga odraslih je, da znamo otroke in mladostnike spodbujati s ciljem: biti odgovoren zase in za svoja dejanja.

S programom vzgoje za zdravje uspešno sodelujemo, se dopolnjujemo in sledimo ciljem Svetovne zdravstvene organizacije (SZO: Zdravje za vse v 21. stoletju) z dogovorjenim programom.

Vse zdravstvenovzgojne teme izvaja Daliborka Novaković (diplomirana medicinska sestra), koordinatorica zdravstvene vzgoje v Upravni enoti Žalec. Teme, o katerih bo spregovorila z učenci:

 

1. razred s ZAJČKOVA POT V ŠOLO
2. razred s OSEBNA HIGIENA
3. razred s PREPREČUJMO POŠKODBE
4. razred s ZDRAVA PREHRANA, 1. del
5. razred s ZDRAVA PREHRANA, 2. del
6. razred s ODRAŠČANJE

s ŠKODLJIVE RAZVADE

7. razred s SPODBUJAJMO NEKAJENJE

s SAMOPODOBA

8. razred s MLADOSTNIK IN SPOLNOST
9. razred s VZGOJA ZA VARNO IN ODGOVORNO SPOLNO ŽIVLJENJE

s ZDRAVA PREHRANA MLADOSTNIKA, 3. del

 

Ga. Daliborka Novaković se vključuje tudi v dneve dejavnosti, šolski parlament in vzgojni projekt šole.

Osnovni podatki

OSNOVNA ŠOLA POLZELA
ŠOLSKA ULICA 3
3313 POLZELA
Telefon: 03 703 31 00
Fax: 03 572 01 35
e-pošta: tajnistvo-os.polzela1@siol.net
TRR 01373-6030675312
ID za DDV: SI33941688

Šolske dejavnosti
Povezave