Kategorije
Načrt prireditev in aktivnosti
Šolski rokovnik
Ostale povezave

TEKMOVANJA V ZNANJU

Za tekmovanje v znanju naj se odločijo učenci glede na sposobnosti in dosežke po predhodnem posvetu z učitelji in s starši. Svetujemo, da izbere en učenec do tri tekmovanja v znanju.

Področje Organizator
ANGLEŠČINA 8 Mojca Vidmajer
ANGLEŠČINA 9 Lučka Rančigaj
CANKARJEVO PRIZNANJE 4.– 9. r. Mojca Cestnik
GEOGRAFIJA 7, 8, 9 Irena Ramšak
PREGLOVO PRIZNANJE Nevenka Jerin
PROTEUSOVO PRIZNANJE Doroteja Smej Skutnik
STEFANOVO PRIZNANJE Samo Škrabanja
VEGOVO PRIZNANJE Andreja Špajzer
ZGODOVINA 8, 9 Nataša Jesenko
MEHURČKI 1. – 3. r Mateja Medved

DRUGA TEKMOVANJA

 

Področje Organizator
CICI VESELA ŠOLA Majda Pur, Angelika Urbanc
LOGIČNA POŠAST 1.-9. r. Romana Rak
LOGIKA Romana Rak
EKOKVIZ Doroteja Smej Skutnik
KAJ VEŠ O PROMETU Simon Krumpak
BOBER Borut Petrič
MALE SIVE CELICE Irena Ramšak
SLADKORNA BOLEZEN Milena Hriberšek

 

Področje Organizator
VESELA ŠOLA Romana Rak, Manca Krajnc
BRALNA ZNAČKA TJA, TJN učiteljice tujega jezika
MULTIMEDIJSKA TEKMOVANJA Borut Petrič
PRVA POMOČ Staša Maganja Zupanc
KRESNIČKA (tekmovanje v znanju naravoslovja za učence od 1. do 7. razreda) Doroteja Smej Skutnik
ASTRONOMIJA 7., 8., 9. Samo Škrabanja

 

ŠPORTNA TEKMOVANJA

Področje Mentor
EKIPNO ATLETSKO TEKMOVANJE (učenke in učenci 8. in 9. razreda)  

Lotti Blatnik, Robert Rogelj

VAP in MAP (učenci od 6. do 9. razreda) Lotti Blatnik
VAP in MAP (učenke od 6. do 9. razreda) Robert Rogelj
KOŠARKA – mlajši učenci (6., 7. razred), starejši učenci (8., 9. razred) Lotti Blatnik
NOGOMET – mlajši učenci (6., 7. razred), starejši učenci (8., 9. razred) Lotti Blatnik
ODBOJKA NA MIVKI (učenke od 6. do 9. razreda) Robert Rogelj
ŠOLSKI PLESNI FESTIVAL (učenci in učenke od 4. do 9. razreda) Robert Rogelj
PLANINSKA ORIENTACIJA (učenci in učenke od 4. do 9. razreda) Irena Ramšak
Osnovni podatki

OSNOVNA ŠOLA POLZELA
ŠOLSKA ULICA 3
3313 POLZELA
Telefon: 03 703 31 00
Fax: 03 572 01 35
e-pošta: tajnistvo-os.polzela1@siol.net
TRR 01373-6030675312
ID za DDV: SI33941688

Šolske dejavnosti
Povezave